Zpráva o činnosti občanského sdružení Celia-život bez lepku za rok 2008


V roce 2008 byla činnost našeho o. s. ovlivněna velice negativně tím, že jsme nedostali žádné finanční prostředky od Nadace EURONISA, a to ani v jarním grantovém kole, ani v podzimním kole. Pro rok 2008 jsme nemohli žádat o finanční podporu Krajský úřad, protože jsme neměli prostředky na spolufinancování, ale především na předfinancování projektů. Byli jsme tedy odkázáni pouze na finance, které nám zůstaly z r. 2007, a na finanční dary firem. Organizace, které nás finančně nebo materiálně podpořili v r. 2008 a 2009 bez ohledu na výši podpory jsou uvedeny na našich webových stránkách v sekci podpora.

Hlavní činnosti Celie v r. 2008 byly schůzky, které se již třetím rokem konají každý měsíc. Na těchto schůzkách se přítomní dozvědí celou řadu zajímavostí - schůzky jsou téměř vždy tématicky zaměřeny – a sami účastníci mohou přispět radou, připomínkou, receptem a zkušeností. Schůzek se zúčastňují někteří celiaci, či jejich rodinní příslušníci, pravidelně nebo přicházejí nově diagnostikovaní celiaci, kteří potřebují převést přes pomyslný most – úskalí a začátky bezlepkového stravování. V rámci schůzek si také vyměňujeme recepty a rady jak co nejlépe zvládnout bezlepkové pečivo.

V r. 2008 byly zrekonstruovány webové stránky našeho o. s., aby se postupně stávaly cenným pomocníkem celiakům, ale aby poskytovaly dostatek informací i široké veřejnosti.

Důležitou akcí byl Májový benefiční koncert. Tentokrát byl program zaměřen na téma zvířátka a vystoupili v něm pouze liberečtí umělci. Pro zpestření programu vystoupily vedle profesionálních hudebníků a herců i žákyně ZUŠ. Nechyběla ani ochutnávka bezlepkových výrobků Jizerských pekáren a výrobků z domácí kuchyně členů o. s. vyrobených z bezlepkové směsi Jizerských pekáren.

Edukační letáky, které jsme nechali natisknout v r. 2007, a které byly určeny pro laickou veřejnost, jsme v loňském roce zcela rozdistribuovali. Věříme, že tato aktivita je pro celiaky a jejich rodinné příslušníky velice důležitá, protože může významně napomoci pochopení celiaků a jejich složitého života.

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici potřebné prostory, řešíme poradenskou činnosti, kterou již 2 roky provozujeme, formou schůzek, které, jak je výše uvedeno, probíhají pravidelně každý měsíc. V případě potřeby řešíme poradenskou činnost formou individuálních schůzek v prostorách krajské knihovny, či jiných zařízení. Poradna je provozována také na webových stránkách a prostřednictvím mailu o. s. Nabízíme poradenství v oblastech diagnostikování celiakie, dodržování bezlepkové diety, finančních problémech, dispenzární péče, psychologie a další. Pro tuto činnost spolupracujeme s celou řadou odborníků. Poradenství tedy probíhá přímo nebo zprostředkovaně.

V r. 2008 se o. s. Celia stalo jedním ze zakládajících členů zastřešující organizace celiaků Unie celiaků. Ta si klade za cíl sjednotit organizace celiaků v regionech a organizace s celorepublikovou působností a prostřednictvím svých zástupců jednat s úřady, poslanci a pracovníky ministerstva za účelem zlepšení života celiaků.

Úzce spolupracujeme s ostatními regionálními organizacemi v ČR a se Společností pro bezlepkovou dietu. V režii SpBD jsme zajišťovali distribuci plakátů k Mezinárodnímu dni celiakie.

Pro ty celiaky, kteří nemají přístup na internet, jsme ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci zajistili možnost použití internetu zdarma. Těm, kteří s internetem neumějí zacházet, jsme poskytli zaučení.
Protože stále ještě velká část celiaků „nekamarádí“ s PC, poskytovali jsme jim informace jinak dostupné na internetu formou tištěných materiálů. Jednalo se především o informace o bezlepkových výrobcích z různých zdrojů, např. z webových stránek výrobců, ze seznamů bzl výrobků na stránkách VÚPP, z tzv. prohlášeních výrobců, z katalogu Slovenských celiaků apod.

Poslední významnou činností r. 2008 bylo vytvoření edukačního CD. Obsahem CD bylo velké množství receptů, reportáže o celiakii TV Genus a obsah edukačního letáku, který byl k dispozici i v tištěné podobě.
CD bylo poskytnuto všem zájemcům zdarma.

Na setkáních v České Lípě probíhaly ukázky bezlepkového vaření a pečení a samozřejmě i ochutnávky. Na setkáních celiaků z Turnova a okolí probíhaly vždy bohaté ochutnávky a autorky/autoři dobrot poskytovali přítomným recepty. Ty budou postupně uvedeny na webových stánkách. 

Závěrem je možné konstatovat, že činnost o. s. Celia, která probíhá převážně na regionální úrovni, má smysl a pro některé celiaky a jejich rodiny velký význam.

Ing. Helena Sasová
předsedkyně výkonné rady Celia-život bez lepku o. s.