Kategorie: Aktuality

Za památkami s bezlepkovou dietou

Za památkami s bezlepkovou dietouBezlepkovou dietu je možné, zjednodušeně řečeno, poměrně dobře zvládnout doma a při krátkodobém pobytu mimo domov. Problém ale nastává v situaci, kdy se potřebuje celiak stravovat mimo domov.

 

 

Bezlepková dieta je dovednost, které se musí člověk naučit. Někteří lidé to zvládají snadno a rychle, někteří potřebují k osvojení dovedností více času, zkušeností, ale i rad a pochopení. Hodně záleží na podmínkách, ve kterých rodina žije, např. na zásobování obchodů v okolí, na pochopení a podpoře členů rodiny, přátel, kolegů v práci, či spolužáků a učitelů ve škole. Zvládnutí bezlepkové diety je také hodně závislé na povaze nemocného, na jeho přístupu k životu, na disciplinovanosti a odpovědnosti. Zkrátka problémy s dodržováním bezlepkové diety nelze paušalizovat. Každý to má trošku jinak. A je velmi bezohledné, když ti, kteří mají velmi dobré podmínky a zvládají dietu dobře, pak celou problematiku bagatelizují a vůči těm, kteří to tak snadné nemají, se vyjadřují s despektem. Ještě horší variantou je pak to, když se takto vyjadřují veřejně prostřednictvím médií. Ostatní celiaky tím velmi poškozují.

                                                                                              

Bezlepkovou dietu je možné, zjednodušeně řečeno, poměrně dobře zvládnout doma a při krátkodobém pobytu mimo domov. Problém ale nastává v situaci, kdy se potřebuje celiak stravovat mimo domov. Ať už je to na pracovních cestách u dospělých nebo na různých táborech, lyžařských a sportovních kurzech a výletech u dětí. A stejně tak je to obtížné i v případě dovolených a výletů.

 

Provozovny veřejného stravování zpravidla bezlepková jídla nenabízejí a z přirozeně bezlepkových jídel si celiak kvůli kontaminaci také těžko vybere.

 

Je třeba znát vyhlášku a umět se orientovat ve značení potravin. Je třeba znát skladbu některých používaných surovin a umět rozlišit, zda obsahují lepek, či nikoliv. Takovými často používanými surovinami je např. dextróza, která se někdy vyrábí z pšenice, ale konečný produkt lepek neobsahuje. Podobně i maltodextrin a celá řada dalších komponent, které se běžně používají při výrobě potravin. Umět si vybrat ke konzumaci vhodnou potravinu tedy není vždy tak snadné, jak se na první pohled může zdát.

 

I dostupnost bezlepkových potravin je závažný problém.

 

Velmi záleží na bydlišti a místa působení celiaka. Média často zveřejňují články o tom, jak se zlepšuje dostupnost bezlepkových potravin, ale opomíjí jednu skutečnost. Totiž, že to, že se dostupnost lepší, neznamená, že je dobrá nebo dokonce dostačující. Jsou města, kde je množství velkých supermarketů, které v omezené míře bezlepkové potraviny nabízejí, i mnoho prodejen zdravé výživy a jim podobných, kde je také možné základní bezlepkové potraviny koupit. V malých městech a na venkově je ale situace velice špatná a zdejší lidé si potřebné potraviny opatřují velice obtížně, popř. přes internet z e-shopů. Špatná dostupnost bezlepkových potravin jako jeden z mnoha velkých problémů, se kterými se celiaci potýkají, je také velice zdražuje. Musí-li celiak potraviny složitě shánět, klade to na něj vysoké nároky na dopravu, poštovné, ale působí to negativně i na jeho psychiku.

 

Vyjma ceny a dostupnosti samotných bezlepkových potravin je největším problémem stravování mimo domov. Situaci je možné řešit různými způsoby, záleží vždy na mnoha okolnostech.

 

Pokud celiakií trpí dítě a rodina se vydá na celodenní výlet, nastává problém. V dnešním světě, plném restaurací a podobných veřejných stravovacích zařízení, ve světě plném rychlého občerstvení, stánků a bufetů se zdravý člověk může stravovat zcela komfortně a bez problémů. I na hradech a zámcích bývají stánky s různým občerstvením, od nabídky celých jídel až po různé sladkosti a nápoje.

 

Pro celiaka, ale v těchto zařízeních není zpravidla k dispozici nic. Jen ve výjimečných případech je možné koupit něco bezlepkového k jídlu, či ve stánku s občerstvením najít v mrazicím boxu bezlepkového nanuka. Rodina s dítětem, které má bezlepkovou dietu, pak situaci obvykle řeší tím, že dítko vybaví na celý den vlastním jídlem. Ale to nemusí být pro takové dítě řešením. Protože i když je dítě najezené a tedy nemá hlad, jídlo v restauraci nebo u stánku pod hradem je prostě lákavé. Nejde totiž vždy jen o to se najíst za účelem potlačení hladu, ale význam takového posezení nad dobrotou, kterou návštěvníci hradu zakoupí v krčmě pod hradem, je součástí výletu, součástí prohlídky hradu a vnímání hradní atmosféry. Pokud si celiak nemůže nic k jídlu koupit, celá atmosféra a zážitek z návštěvy hradu je silně narušený. U dospělých to ale platí naprosto stejně.

 

Situace bývá ještě horší v situacích, kdy jde např. o hradní jarmarky, či jiné slavnosti. Pokud nemůže starostlivý rodič dopřát svému dítěti např. trdelník, vonící skořicí po celém nádvoří, má naprosto stejně jako jeho dítě narušený zážitek z výletu a z celé atmosféry akce. Podobná situace nastává i v případě piva, které si celiak musí také odepřít.

 

Tím nejhorším řešením situace pak jsou případy, kdy se rodina na omezení celiaka neohlíží a ti, kteří dietu nemají, si dopřávají potraviny a nápoje podle chuti. Taková bezohlednost může být, zejména pro děti, velmi trýznivá. Pokud se rodina nedokáže přizpůsobit potřebám celiaka a sdílet jeho omezení s ním, je lepší na výlety za památkami vůbec nejezdit.

 

 

https://www.zemefilmu.cz/cz/filmova-mista/375-zricenina-hradu-rotstejn/

http://www.hrad-valdstejn.cz/

https://www.hrad-trosky.eu/cs

https://www.propamatky.info/cs/hlavni-strana/