Kategorie: Aktuality, Ostatní aktivity

Webinář XXVI. Sympozia o morfologii a funkci střeva

Webinář XXVI. Sympozia o morfologii a funkci střevaAbychom mohli poskytovat odborné poradenství, musíme zajistit pravidelné vzdělávání pracovníků organizace a spolupracujících osob. Jednou z forem vzdělávání je účast na sympoziích, kongresech a přednáškách našich předních odborníků na celiakii.

 

 

Naše organizace pomáhá lidem s celiakií už od r. 2006. Abychom mohli pomáhat, což v praxi znamená především odborné poradenství, musíme zajistit pravidelné vzdělávání pracovníků organizace a spolupracujících osob. Jednou z forem vzdělávání je účast na sympoziích, kongresech a přednáškách našich předních odborníků na celiakii.

 

Firma FORSAPI pořádá každoročně v dubnu Sympozium o morfologii a funkci střeva, na kterém jsou vždy zařazeny i velmi zajímavé přednášky o problematice celiakie, včetně kazuistik. Už od r. 2012 se sympozia každoročně účastníme, a to nejenom za účelem získání vzdělání, ale také jako příležitost prezentovat činnost naší organizace.

 

 

V letošním roce se sympozium konalo formou webináře.

 

 


 

 

 

Abstrakt do sborníku

 

Organizace Celia – život bez lepku vznikla v r. 2006 jako občanské sdružení několika osob s cílem pomáhat lidem, kteří trpí celiakií. Podnětem k založení organizace byla vlastní trpká zkušenost zakladatelů, kteří se sami potýkali s celou řadou problémů a jen velmi těžce hledali ve svém okolí pomoc, radu a porozumění.

Problematika celiakie je velmi široká a zasahuje do mnoha oblastí běžného života. A to nejen do života lidí, kteří jsou touto nemocí postiženi, ale také do života těch, kterých se tento problém zdánlivě netýká.

Původně působila organizace pouze v Liberci, později rozšířila své působení
po celém Libereckém kraji.

Od r. 2010 působí organizace celorepublikově ve všech svých aktivitách. V r. 2013 se občanské sdružení transformovalo na obecně prospěšnou společnost.

Činnost organizace sleduje tři základní cíle:

1. Pomoc lidem postiženým celiakií a jejich rodinám.

2. Edukaci veřejnosti.

3. Přímou podporu celiaků, tj. distribuci a rozdělování potravin z potravinové banky.

Cílem činnosti organizace je začlenění lidí s celiakií a jejich rodin do běžného života, minimalizovat jejich společenskou izolaci a praktickými radami a názornými ukázkami jim pomoci zvládnout každodenní těžkosti bezlepkové diety.

Cílem je ale také informovat veřejnost o tomto problému. Primárně proto, aby nedocházelo ze strany zdravých lidí k nepochopení celiaků a k bagatelizaci problému. Ale také proto, aby se lidé, kteří mají zdravotní potíže, nechali na celiakii vyšetřit.

Cílem činnosti organizace je v současné době také přímá podpora celiaků. V r. 2018 jsme začali spolupracovat s potravinovou bankou pro Liberecký kraj. Do projektu se zapojili rodiny s dětmi i dospělí. V r. 2019 jsme rozdělili mezi celiaky bezlepkové potraviny v celkové hodnotě téměř 89 tis. Kč.