Kategorie: Aktuality

Výsledky prvních kontrol plnění povinnosti restaurací uvádět alergeny v jídle

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo zprávu o kontrolách dodržování povinnosti uvádět informaci o přítomnosti alergenů v pokrmech.

 

Od prosince r. 2014 platí povinnost provozovatelů zařízení poskytujících stravovací služby uvádět informaci o přítomnosti alergenů v pokrmech. V lednu 2015 provedli hygienici první kontroly.

 

V lednu 2015 bylo ve stravovacích zařízeních provedeno celkem 1 032 kontrol, z toho bylo zjištěno 130 závad.

 

Nejčastější nedostatky:

  • informace o alergenních složkách byla sice viditelně umístěna, ale alergenní složky nebyly vztaženy ke konkrétním pokrmům
  • opomenutí povinnosti informovat o alergenních složkách i u nápojů podávaných ve stravovacích službách
  • neúplné informace o všech alergenních složkách, opomenutí přítomnosti alergenních složek v balených potravinách používaných pro přípravu pokrmů
  • opomenutí uvedení alergenních složek u potravin nebalených nabízených v provozovnách stravovacích služeb, např. nabídka vlastního pečiva v kavárnách nebo cukrárnách, cukrářských výrobků, nebo neuvedení dodávek nebalených potravin do provozoven stravovacích služeb, např. dodávky pečiva od externího dodavatele
  • informace jsou k dispozici, ale spotřebitel není upozorněn na to, kde a kdo mu tyto informace poskytne
  •  

V případě nedostatků hygienici uložili opatření k nápravě situace a jejich plnění bude následně zkontrolováno.

 

V průběhu ledna hygienici zvolili spíše cestu osvěty a edukace, než samotné represe.

 

Nejlepší situaci zjistili v institucionálním stravování a ve velkokapacitních vyvařujících provozech, kde jsou provozovatelé s danou problematikou velmi dobře obeznámeni.

Ve většině případů provozovatelé spolupracovali a měli viditelnou snahu zjištěné nedostatky odstranit.

 

 

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/vysledky-prvnich-kontrol-plneni-povinnosti-restauraci-uvadet-alergeny-v-jidle_9998_1.html