Kategorie: Aktuality

Příspěvek VZP na bezlepkovou dietu

Příspěvek je určen pojištěncům VZP s diagnózou celiakie ve věku do 18 let, nebo do 26 let za předpokladu, že jsou nezaopatřenými dětmi - studenty. Celiaci mohou v roce 2015 získat až 6 000 Kč na nákup bezlepkových potravin. Příspěvek bude možné čerpat v červenci a srpnu zpětně za první pololetí roku a v prosinci za druhé pololetí vždy v maximální výši 3 000 Kč.

 

 

Příspěvek je určen pro pojištěnce VZP ČR, kteří:

 • jsou ve věku do 18 let, resp. do 26 let za předpokladu, že se soustavným studiem připravují na budoucí povolání (status „nezaopatřené dítě“)
 • předloží všechny požadované doklady
 • jsou členy Klubu pevného zdraví (přihlášku je možno vyplnit při podání žádosti)
 • nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění
 • nejsou přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně (nepodali žádost o přeregistraci)
 • požádají o příspěvek v řádném termínu.

O příspěvek může celiak (resp. jeho zákonný zástupce) požádat osobně na pobočkách VZP nebo písemně poštou:

 1. Příspěvek až 3 000 Kč za 1. pololetí 2015
  • Osobně nejdříve 1. 7. 2015 a nejpozději 31. 8. 2015.
  • Písemně poštou odeslat žádost v období od 1. 7. 2015 do neděle 31. 8. 2015 (datum podacího razítka České pošty).
 2. Příspěvek až 3 000 Kč za 2. pololetí 2015
  • Osobně nejdříve 1. 12. 2015 a nejpozději 31. 12. 2015.
  • Písemně podaná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2015 bude akceptována za předpokladu, že podací razítko České pošty bude max. 15. 12. 2015.

Nevyzvednutý příspěvek v 1. pololetí nebude převáděn do 2. pololetí. Není možné čerpat celou částku 6 000 Kč jednorázově.

 

VZP ČR vyplatí příspěvek po splnění podmínek pro přiznání příspěvku na bankovní účet žadatele.

 

Více na:

 

http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/prispevek-na-bezlepkovou-dietu