Kategorie: Aktuality

Příspěvek na bezlepkovou dietu do VZP

Příspěvek 6 000 Kč za rok je určen dětem a studentům do 26 let s diagnózou celiakie.

 

 

 

 

Příspěvek je určen na bezlepkové potraviny zakoupené v období

 

1. 1. – 31. 12. 2017 nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní

 

jídelně.

 

 

Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí

 

v maximální výši 3 000 Kč, a to

 

  • za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2017

 

  • za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2017.

 

 

Více informací k čerpání příspěvku na bezlepkovou dietu najdete zde.