Kategorie: Aktuality

Pacientské organizace je třeba profesionalizovat

Pacientské organizace je třeba profesionalizovatPacienti se začínají aktivně podílet na tvorbě materiálů vycházejících z ministerstva zdravotnictví.

 

 

 

Role nedávno ustavené pacientské rady při ministerstvu zdravotnictví nabývá na významu a pacienti se začínají aktivně podílet na tvorbě materiálů vycházejících z ministerstva zdravotnictví. Celiaci mají svého zástupce v Pacientské radě. Se svými připomínkamia a podněty se na něj můžete obrátit prostřednictvím naší organizace, popř. jiné organizace, viz http://celia-zbl.cz/spoluprace.

 

 

 

 

 

http://www.zdravotnickenoviny.com/hlas-pacientu-sili-pacientske-organizace-je-ale-treba-profesionalizovat/