Kategorie: Aktuality, Tématické články

Osvěta, aneb bojujeme s mýty

Velkým problémem celiaků je právě neznalost problematiky celiakie a bezlepkové diety a šíření mýtů.

 

 

Snad největším problémem všech celiaků je právě neznalost problematiky celiakie a bezlepkové diety a šíření mýtů.

Bezlepková dieta se v poslední době stala hitem hereček, modelek, některých sportovců a jiných veřejně známých lidí, kteří si o dietě vytvářejí své vlastní teorie a využívají své popularity k jejich šíření.

Ale obrovské neznalosti můžeme zaznamenat i u lidí, u nichž velmi mate jejich profese. Např. u lékaře zpravidla nikdo neočekává, že nebude vědět, co je to celiakie, popř. jak se diagnostikuje. U nutriční terapeutky zase většina lidí neočekává, že nemá dostatečné povědomí o bezlepkové dietě. Praxe ale ukazuje, že to tak může být. Je stále ještě mnoho lékařů, kteří nejen, že odmítají celiakii vyšetřovat, protože neznají její příznaky a považují ji za vzácnou nemoc, ale často ani nevědí, jak pacienta na celiakii vyšetřit. Vědí jen, že celiakie existuje, že se jedná o jakousi nemoc a s tím vystačí.

 

Veřejnost zase podléhá ve veliké míře nesmyslům šířeným po internetu. Tím největším je pak tvrzení, že lepek je něco škodlivého, co je nutné ze stravy vynechat.

 

Příklady mýtů o celiakii a bezlepkové dietě s komentářem:

 

 • Chcete-li žít zdravě a zdravě se stravovat, stravujte se bezlepkově.

Tento mýtus je velmi rozšířen a kupodivu mu mnoho lidí věří. Někteří lidé si pod tíhou těchto informací dokáží vsugerovat i různé zdravotní potíže, které jako zázrakem po nasazení diety ustoupí. Tady platí to známé: „věř a tvá víra tě uzdraví“. Medicína má pro tento případ jednodušší vyjádření: „placebo efekt“.

 

 • Bezlepková strava je lépe stravitelná.

Není.

 

 • Omezujte příjem lepku, lepek je pro zdraví škodlivý.

Lepek zdravému člověku neškodí, omezovat je třeba v rámci zdravého stravování nezdravé potraviny, např. bílé pečivo, sladkosti, tučná a příliš kořeněná jídla apod.

 

 • Přílišná konzumace lepku vede k rozvoji onemocnění celiakií.

Ne.

 

 • Celiakie je civilizační nemoc způsobená špatným životním stylem, celiaků je čím dál víc.

Není. Není známo, že by přibývalo celiaků, ale je diagnostikováno stále víc celiaků, kteří v minulosti zůstávali neodhaleni. Zlepšilo se tedy diagnostikování. Rozvoj civilizace nemá přímý vliv na množství celiaků, ale současný životní styl obecně negativně ovlivňuje rozvoj autoimunitních chorob.

 

 • Bezlepková dieta je dobrá na hubnutí.

Není. Bezlepková strava je při stejných stravovacích návycích více kalorická, nežli stejná strava s lepkem.

 

 • Pokud člověk nemá žádné zdravotní potíže, nemůže mít celiakii.

Může. Celiakie se mnohdy projevuje velmi nenápadně. Proto je nutné vždy testovat příbuzné celiaků.

 

 • Potravina je bezlepková, protože po její konzumaci nemá celiak žádné potíže.

Obsah lepku v potravině nelze měřit reakcí organismu. U dobře stabilizovaného celiaka bezlepkovou dietou, se při jejím jednorázovém nebo občasném porušení zpravidla žádné subjektivní potíže nedostavují. To nic nemění na tom, že porušení či občasné porušování diety, vyvolává autoimunitní reakci organismu s odpovídajícími následky.

Absence zdravotních potíží po požití potravin s lepkem někdy svádí celiaky k porušování diety.

 

 • Negativní krevní testy znamenají, že pacient nemá celiakii.

Kritériem pro stanovení diagnózy je výsledek střevní biopsie. Žádné krevní testy nejsou stoprocentní, asi u 4 % pacientů můžou být krevní testy falešně negativní. U malého procenta pacientů můžou být krevní testy také falešně pozitivní.

 

 • Pokud byl pacient testován na celiakii a výsledky byly negativní, nemusí se tím více zabývat. Celiakii jednou pro vždy nemá.

Ne. Pokud je pacient v tzv. rizikové skupině, např. příbuzný celiaka, pacient s jinou autoimunitní nemocí apod., je vhodné testování v rozmezí 2 - 3 let opakovat. Pokud má zdravotní potíže, tak častěji.

 

 • Pokud má pacient zdravotní potíže typické pro celiakii, ale vyšetření (střevní biopsie) bylo negativní, nemůže mít celiakii.

Ne. V některých případech jsou projevy celiakie už v začátcích velmi intenzívní přesto, že střevní sliznice ještě není poničená, popř. je poničená jen v malých ložiscích. Má-li pacient zdravotní potíže, jejichž příčina není známá, je potřeba vyšetření na celiakii s odstupem času zopakovat.