Kategorie: Aktuality

Ošetřovné u pečujících osob, které pracují jako OSVČ

Ošetřovné u pečujících osob, které pracují jako OSVČOSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstali s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou alespoň v I. stupni, mají od 1. 4. 2020 nárok na ošetřovné.

 

 

NRZP ČR oslovila MPO, aby se nezapomnělo při stanovení ošetřovného pro OSVČ také na pečující osoby, které pečují o zdravotně postižené dítě a aby výplata ošetřovného byla až do doby nezaopatřenosti dítěte. V pondělí obdrželi informaci od pana Ing. Pavla Vinklera, Ph.D., ředitele odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

 

 

Pan ředitel sdělil následující: „Uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19. Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách. OSVČ tudíž nemohla v důsledku těchto omezení vykonávat svoji podnikatelskou činnost jako OSVČ.“

 

 

OSVČ mají nárok na 424 korun za den, maximálně mohou dostat 13.144 korun měsíčně. Na podporu je vyčleněno 100 milionů korun, žádosti přijímá ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

 

Podrobnosti najdete na uvedeném odkaze:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-přes/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1—dubna—a-to-přes-zivnostenske-urady—253699/