Nesmysly na internetu

 

 

Internet je dnes součástí života mnoha lidí a to nejen mladých. U celiaků, kteří začínají s bezlepkovou dietou a potřebují si opatřit základní informace o celiakii a bezlepkové dietě je internet opravdu dobrou pomůckou. Stejně tak i pro ty, kteří celiakií netrpí a bezlepková dieta se jich vlastně netýká. Dostatečná informovanost veřejnosti o problematice celiakie a bezlepkové dietě je pro celiaky velmi důležitá. Především proto, že pak nedochází ze strany veřejnosti k nepochopení celiaků při zajišťování stravy a v odlišnostech jejich života.

 

Ale i u internetu platí to známé rčení, že internet je dobrý sluha, ale špatný pán.

 

Internet může být skvělým pomocníkem a dobrým zdrojem mnoha užitečných informací, ale bohužel také zdrojem velkých dezinformací a nesmyslů. Vždycky se říkávalo, že „papír snese vše“, dnes platí totéž o internetu, tedy „internet snese vše“. Je to studnice skvělých rad, informací a velký pomocník, ale naproti tomu také velký „oblbovač“, chrlič nesmyslů, poskytovatel chybných a zavádějících informací.

 

Jak ale poznat, co je správné a co není? Není to jednoduché, ale existuje řada indicií, na základě, kterých je možné dostatečně přesně odhadnout, zda tvrzení týkající se celiakie a bezlepkové diety na příslušných webových stránkách věřit, či nikoliv.

 

1.

Pokud není patrné, kdo stránky provozuje a pod kontaktem najdete pouze kontaktní formulář- úprkem pryč. Pryč z takových stránek. Žádná seriózní organizace, ani jednotlivec, neprovozuje své stránky anonymně. Proč také? Pokud na takové stránky napíšete svůj dotaz, či připomínku, věřte, že se vám to mnohokrát vrátí v podobě různých spamů, nabídek a reklam.

 

2.

Pozor na stránky, které jsou provozované lékařem (MUDr. ……). Ani tady se nemusíte dočíst správných informací o celiakii a bezlepkové dietě. Řada lékařů si „přivydělává“ prodáváním různých potravinových doplňků a medikamentů, či provozuje různé „lékařské“ praxe alternativní medicíny a vhodnými články vás potřebuje vmanipulovat do pozice, že si objednáte jejich služby, či produkty.

Mimo to, každý lékař, který provozuje lékařskou praxi, je dohledatelný na internetu. Pokud provozovatele stránek nebo jejich „odborného“ poradce nikde nenajdete, věřte, že se jedná o smyšlené jméno, které má jen vzbudit důvěru návštěvníka stránek. Titul MUDr. je mocný a u mnoha lidí vyvolává bezmeznou důvěru. Podobná je i situace u PharmDr. …… .

 

3.

Pozor na stránky některých výrobců bezlepkového pečiva. Formou placené reklamy za pomocí „známé tváře“ z TV vám budou nabízet informace, které potřebují ke zvýšení svých zisků, nikoliv informace vědecky, či empiricky ověřené.

 

4.

Pozor na stránky různých fitness center a vyznavačů zdravé výživy. Mnohdy ve snaze obohatit své stránky „novým hitem“ – bezlepkovou dietou, uveřejní článek plný nesmyslů. Ani celiak, který sám drží bezlepkovou dietu, nemusí vědět dost o své nemoci, takže argument, že článek psal celiak nezaručuje, že obsah je správný.

 

5.

POZOR, POZOR, POZOR na prodejce potravinových doplňků a různých ozdravných programů. Jak na jejich webových stránkách, tak i při setkání s nimi buďte velmi obezřetní. Tvrzení, že budete-li užívat jejich produkty, vaše tělo se vyčistí a vy pak můžete bez obav občas konzumovat lepek nebo dokonce přestat s dietou, je nesprávné a účelové. Kromě toho mnoho takových produktů obsahuje lepek.

 

6.

Pozor na tzv. vyléčené celiaky a metody, kterými se „vyléčili“. Příběhy popisované na webu mohou být strhující a nejeden celiak zatouží zbavit se břemene bezlepkové diety. Současná medicína případy objektivně vyléčené celiakie nezaznamenala. Buďto se jedná o případy, kdy byla celiakie chybně diagnostikovaná a pacient jí nikdy neměl nebo se jedná o případ, kdy se celiakie přechodně neprojevuje a k její manifestaci dojde později (zato pravděpodobně s horšími následky). 

 

7.

Nejspolehlivějším informačním zdrojem jsou webové stránky organizací celiaků. Tyto stránky zpravidla spravuje konkrétní osoba nebo osoby, které jsou vyškolené a tedy napíšou jen ověřené informace, popř. mají stránky zrevidované spolupracujícím odborníkem. 

Ale i tady může být zrada:

 • Pozor na volné diskuse. Je-li na webových stránkách volná diskuse, může tam diskutující napsat cokoliv, co není naprosto nepřijatelné z hlediska slušného chování a tedy i „bludy“ o celiakii a bezlepkové dietě a s tím související „zaručené“ rady. Volné diskuse nebývají odborně revidovány.
 • Pozor, některé stránky, byť jsou provozovány neziskovou organizací, obsahují komerční sdělení nebo i klasickou reklamu a ty už nemusí objektivně informovat. Např. doporučují nějaký „kvalitní“ doplněk stravy „vhodný při celiakii“.
 • Pozor na poradenství, kde na váš dotaz někdo odpoví pouze několika stručnými větami a odkáže vás k návštěvě poradny. Může být placená, což se ovšem dozvíte až na místě.
 •  

 

Co tedy je možné nalézt na internetu?

 

Texty jsou kopírované z různých webových stránek, a tedy mohou obsahovat překlepy a chyby. Původní zkopírované texty jsou uvozené tečkami……………………., vyjádření je odlišenou barvou.

 

…………….To vše zohledňujeme ve formulaci zdravé výživy v našich výrobcích zaměřených systematicky na prevenci, hlavních civilizačních nemocí tj. celiakie, fenylketonurie, srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, uzávěrovou chorobu cév dolních končetin, cukrovku, některé /výše citované/ zhoubné nádory…………

 

Celiakie není civilizační nemoc.  A už vůbec ne fenylketonurie.

 

…………………….Přírodní jídlo obohacené o doplňky s jódem . U celiakie je špatná funkce štítné žlázy………………………….

 

To je velmi zjednodušeně řečeno. Problémy se štítnou žlázou mohou při celiakii být (jde o autoimunitní zánět štítné žlázy jako sdružené autoimunitní onemocnění s celiakií). Nelze tedy obecně říci, že celiaci mají problémy se štítnou žlázou.

 

…………………..Biocard Celiac Disease Test byl patentován v loňském roce…………………………………

 

Zápis pravděpodobně pochází z r. 2006, protože Biocard Celiac Test byl patentován v r. 2005.

 

………………………Informace jsem získala díky internetu a přišla jsem na to, že tato nemoc je poměrně jednoduše řešitelná……………………………….

 

Jak pro koho. Takové tvrzení je velmi sobecké. Je mnoho takových, kteří mají velmi špatné podmínky ke zvládnutí bezlepkové diety. To, že někdo má podmínky dobré, neznamená, že to tak platí pro každého. Taková tvrzení celiakům velmi přitěžují při jednáních o příspěvku na dietu, příspěvku na péči pro děti apod.

 

……………………Přišla jsem na to, že je opravdu rozdíl jíst „obyčejné pečivo" a odlehčené – bezlepkové. Bezlepková dieta by neměla být vnímaná jako speciální strava pro bezlepkáře, ale jako šetřící potravina pro naše zažívání a imunitní systém. Lepek obecně zatěžuje naše tělo, takže zkuste do svého jídelníčku postupně zařazovat bezlepkové potraviny a brzy zjistíte, jak blahodárně působí na vnitřní stav našeho těla…………………………..

 

Toto je opravdu nesmyslné tvrzení, které se neopírá o žádné vědecké ani empirické studie, ale o snahu zvýšit odbyt bezlepkového pečiva. Pisatelka je motivována pouze finančně. Pravděpodobně jí vůbec nevadí, že tím celiaky poškozuje.  Viz výše. Není totiž podstatné, jak pisatelka bezlepkovou dietu vnímá nebo jak by si za tučný honorář přála, aby byla vnímaná, ale co bezlepková dieta opravdu je. Bezlepková dieta je kauzální léčba nemoci a je indikovaná jako jakýkoliv jiný lék, či léčba lékařem. Pro zdravé lidi nemá žádný význam. Můžete samozřejmě zkusit do svého jídelníčku postupně zařazovat bezlepkové potraviny a brzy zjistíte, jak tragická je vaše finanční situace, jak se zužují vaše úspory a jak tyto potraviny nijak neovlivňují vaše zdraví. Pokud chcete, aby strava blahodárně působila na vnitřní stav vašeho těla, stravujte se zdravě, nikoliv bezlepkově.

 

……………….. O bezlepkové dietě se mluví většinou ve spojení s celiakií a alergií na lepek; méně se už ví, že je vhodná při onkologických onemocněních, při chorobách srdečních a nervové soustavy, při stavech dlouhodobé únavy a při rekonvalescenci…………………………………

 

O bezlepkové dietě se mluví správně ve spojení s celiakií a alergii na lepek. Pokud jde o onkologická onemocnění, choroby srdeční a nervové soustavy, stavy dlouhodobé únavy apod. jedná se o možné příznaky neléčené celiakie. Proto v mnoha případech pomáhá bezlepková dieta. Výše uvedené tvrzení je ale velmi nebezpečné, protože lidé trpící některými zdravotními problémy si můžou z neznalosti věci „naordinovat“ bezlepkovou dietu sami a pak je problematické dobrat se správné diagnózy. Kromě toho může být bezlepková dieta na různé zdravotní problémy ve spojení s placebo efektem částečně účinná a nemocný pak může zanedbat potřebná vyšetření a odhalení skutečné příčiny svých zdravotních problémů.  Zmíněné zdravotní potíže také mohou být způsobeny obecně špatnou životosprávou a špatným životním stylem, nikoliv požíváním obilovin s obsahem lepku.

 

........................................Bezlepková strava je většinou vnímána jako strava připravená z deproteinované pšenice upravené na povolenou hodnotu lepku...................................................

 

Bezlepková strava je většinou vnímána jako strava bez lepku. Toto tvrzení je zcela účelové a nesmyslné. Je tomu přesně naopak. Většina bezlepkových potravin se vyrábí z přirozeně bezlepkových surovin a jen část produktů je vyrobena z deproteinovaného pšeničného škrobu. Pro celiaky to nepředstavuje žádný problém.

 

……………………….Co je celiakie

Jedná se o onemocnění známé též pod pojmem "potravinová alergie". Projevuje se intolerancí obilnin, hlavně lepku.……………………………………..

 

Celiakie není známá pod pojmem „potravinová alergie“, a tedy to není ani alergie na lepek. Stejně tak není alergie totéž co intolerance.

 

 

…...................................Celiakie je zpravidla doživotní, i když lze v některých případech časem povolit výjimky ve stravování a vrátit se částečně k normálu………....................................

 

Toto je velmi nebezpečné tvrzení. Není pravdivé. Celiakie je vždy doživotní a žádné výjimky ze stravování bez lepku „povolit“ nelze. Stejně tak není žádná částečná bezlepková dieta. Pacient buďto dietu drží nebo nedrží. Částečné dodržování diety nebo její porušování je totéž jako nedržení diety a nemá žádný význam.

 

 

 

…………………..Bezlepková dieta přispívá ke zlepšení zdravotního stavu pacientů např. s depresí, schizofrenií, autismem, roztroušenou sklerózou, downovým syndromem, lupénkou, cukrovkou, dráždivým trčníkem, šedým zákalem, rakovinou, růžovkou a nemocemi pohybového aparátu……………….

 

Uvedené zdravotní problémy bývají velmi často příznaky neléčené celiakie. Pokud má pacient celiakii a tedy i některé uvedené zdravotní problémy, pak je bezlepková dieta opravdu tím, co tyto problémy řeší a po nasazení bezlepkové diety zpravidla zcela nebo ve větší míře ustoupí. Pokud je ale příčina uvedených zdravotních problémů jiná, bezlepková dieta jim nepomůže. Naopak může uškodit, protože pacient může zanedbat potřebnou a účinnou léčbu.

Viz výše.
 


………………...........................Základem léčby je vyloučení lepku (zákaz potravin z pšeničné a žitné mouky)…………….....................

 

Vyloučení lepku z potravin při celiakii neznamená pouze zákaz potravin z pšeničné a žitné mouky, ale také z ječmene a většinou i ovsa.  Tvrzení je velmi stručné a tím zavádějící.

 

……………..............Většina jídel je bezlepková. Potraviny bez lepku jsou obecně zdravější a nezatěžují zažívací ústrojí nežádoucími látkami…………………….

 

Potraviny bez lepku nejsou obecně zdravější a potraviny s lepkem nezatěžují zažívací ústrojí nežádoucími látkami. Lepek není v těle zdravého člověka ničím nežádoucím a rozhodně jinak neškodí. Škodí přemíra bílého pečiva a moučných výrobků obecně, viz zásady zdravé výživy, které dnes už zná každé malé dítě.

 

………………Číňani a podobné národy nekonzumují tolik pšenice jako evropani a mají i jinou genetickou výbavu, proto celiakií netrpí……………………………………………………….

 

Číňani a podobné národy trpí celiakií úplně stejně jako Evropani. Pokud ale Číňan nekonzumuje lepek, pak se celiakie neprojevuje. To ale platí pro kohokoliv, nikoliv pouze pro Číňany. Výskyt celiakie je na celém světě stejný (alespoň dosavadní výzkumy to potvrzují). Celiakií trpí všechny rasy. Podmínkou propuknutí celiakie je ale konzumace lepku.

 

…………………………… Existují však i diety, které držet musíme kvůli našemu zdraví. Jednou z nich je také například dieta bezlepková, kterou musí držet lidé alergičtí na lepek…………………………………

 

Toto není nesmysl, ale z kontextu celého článku vyplývá, že autor považuje celiakii za alergii na lepek. Vzhledem k tomu, že celiakie je velmi časté onemocnění a alergie na lepek velmi vzácná a přesto se autor v souvislosti s bezlepkovou dietou zmiňuje pouze o alergii na lepek, je možné předpokládat, že autor textu spojuje tato dvě zcela rozdílná onemocnění.

 

…………………………ALERGIE NA LEPEK A NEPLODNOST

Při potížích s otěhotněním bez zjevné příčiny je také vhodné vyzkoušet 4–6 týdnů bezlepkovou dietu. Už více studií zjistilo statisticky významnější výskyt neplodnosti u partnerů s alergií na lepek. Přesto je tato skutečnost stále málo známá a hlavně velká část postižených léta vůbec netuší, že jejich organismus je na lepek alergický. Neléčená alergie na lepek může vedle obvyklých trávicích potíží negativně ovlivňovat otěhotnění, zvyšovat riziko potratu nebo předčasného porodu, u mužů potom například snižovat počet spermií i jejich funkčnost. Pozitivní zprávou je, že dodržování přísné bezlepkové diety a substituční korekce případných deficitních živin významně zvyšuje šanci na otěhotnění.

Podle lékařů totiž mnoho lidí o své nemoci vůbec neví. Jak je to možné? Odborníci vycházejí z kvalifikovaného odhadu, že na 200 až 250 lidí bez celiakie připadá jeden s nemocí. To znamená, že v Česku by jich mělo být asi 40 tisíc – v současné době je ale sledována jen jedna desetina.

Je tomu tak hned z několika důvodů. Prvním problémem je to, že u mnoha lidí probíhá nemoc bez toho, že by měli nějaké zřejmé příznaky. Pokud se již projeví, pak může jít o různé netypické projevy a praktický lékař, za kterým pacient v první řadě přijde, na celiakii ani nepomyslí. Jsou to například různé netypické bolesti břicha či únava. U dospělých se tak běžně stává, že od chvíle prvních potíží do doby, než se zjistí, s čím souvisejí, to trvá až 10 let…………………………………………..

 

Celý tento článek je velmi nebezpečný, protože obsahuje nepřesnosti a chyby. Pomineme-li stále se opakující chybu, kdy autor článku zaměňuje alergii na lepek s celiakií, je v článku zakomponovaná i velmi nebezpečná rada:

„Při potížích s otěhotněním bez zjevné příčiny je také vhodné vyzkoušet 4–6 týdnů bezlepkovou dietu.“  Přesně to je špatně. Celiakii je nutné vždy vyšetřit. Zkoušet dodržovat bezlepkovou dietu s tím „co to udělá“ je špatně.

„Už více studií zjistilo statisticky významnější výskyt neplodnosti u partnerů s alergií na lepek.“

Žádná studie nezjistila souvislost mezi neplodností a alergií na lepek, ale je známo, že celiakie může způsobovat neplodnost.

Paradoxem článku je to, že je součástí většího a obsáhlého článku, který celý pojednává o celiakii.

 

…………………………… Každopádně je nutné i při podezření na celiakii dodržovat bezlepkovou dietu neb jiná léčba není. ………………………………..

 

Při podezření na celiakii je nutné celiakii vyšetřit, a pokud se diagnóza potvrdí, je nutné držet bezlepkovou dietu. Pokud má lékař pouze podezření a neprovede řádná vyšetření ke zjištění diagnózy, je hrubou chybou nasazení diety. Smutné je, že tuto větu napsala lékařka v poradně na dotaz pacientky, zda schizofrenie může být příznakem neléčené celiakie.

 

…………………….. Mám asi celiakii, není potvrzena biopsií, ale z krevních rozborů je jasné, že ji mám, mám to potvrzeno 3 lékaři…………………………………

 

Celiakii je nutné vždy potvrdit biopsií, krevní testy můžou být falešně pozitivní. Počet lékařů, kteří řeknou na základě pozitivních krevních testů, že pacient trpí celiakií, není směrodatný.

 

………………….Dotaz: …….je mi 49 let a poslední asi tři měsíce mám průjmy a bolesti břicha mám obavy zda to nemůže být celiakie, je to v mém věku možné?

Odpověď odborníka:….celiakie a její projevy nejsou tak dramatické a většinou se projeví mnohem dříve než ve vašem věku. Mohlo by jít spíše o dráždivý tračník nebo některou ze zánětlivých nemocí střeva ……………………………………………

 

Projevy celiakie jsou často tak dramatické a někdy i mnohem dramatičtější. Celiakie se může projevit v jakémkoliv věku a nejsou výjimky, kdy se celiakie projevila u lidí až v důchodovém věku.

 

…………………Podpořte své zdraví bezlepkovou dietou……………………………

 

Pokud trpíte celiakií tak určitě. Pokud nemáte celiakii ani alergii na lepek, bezlepková dieta vám od zdravotních problémů nepomůže. Je lepší podstoupit vyšetření a zjistit, co zdravotní problémy způsobuje. Pokud člověk žádné zdravotní problémy nemá, je lepší si svého zdraví považovat a nesnažit se ho „podporovat“.

 

…………………… Celiakie (alergie na lepek)

Alergie na lepek neboli celiakie je očima moderního lékařství celoživotní autoimunitní onemocnění………… Přísná bezlepková dieta je základním terapeutickým krokem při alergii na lepek. V případě jejího dodržování se stav střevní sliznice zregeneruje, ale každé sebemenší narušení diety může okamžitě znovu zatížit střevní stěnu i její funkčnost……………………………………. Trávící potíže dané alergií na lepek mohou být proto nejlépe řešeny kombinací diety a terapie užívání bylin tradiční čínské medicíny, a to vždy po přesné TCM diagnostice……………………………………….

Moje doporučení

 • V případě chronických nevysvětlitelných trávících potíží doporučuji vyzkoušení přísného vyloučení hlavních potravinových alergenů, tj. kravského mléka anebo lepku, na dobu několika týdnů (cca 4 – 6).
 • V případě zjištěné alergie na lepek obvykle přináší naprosté vyloučení lepku z potravy ztrátu potíží a regeneraci střevní sliznice……………………………………

 

Tento článek je opět obrazem toho, jak někteří „odborníci“ zaměňují celiakii s alergií na lepek.  Přesto, že se jedná o ryze komerční článek, z kterého je možné se proklikat na „doplňky stravy vhodné pro celiaky“ rozhodně je zarážejí, že autorem je údajná „odbornice na slovo vzatá“ – „odbornice na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky moderní i alternativní medicíny………“. V zájmu zisku ovšem nerespektuje klasickou medicínu a vědecké poznatky.

 

 • ……………….. V případě chronických nevysvětlitelných trávících potíží doporučuji vyzkoušení přísného vyloučení hlavních potravinových alergenů, tj. kravského mléka anebo lepku, na dobu několika týdnů (cca 4 – 6)……………………………..

 

V případě chronických nevysvětlitelných trávicích potíží je vhodné navštívit lékaře, který příčinu potíží objasní, nikoliv vysazovat lepek ze stravy na 4-6 týdnů. Tím se totiž nezjistí nic.

 

……………………………. Bezlepková dieta se jeví jako tvrdý oříšek. Může to být ale záležitost velmi jednoduchá,  a dokonce i zábavná……………………………..

 

K této ryze komerční větě, kterou se na internetu snaží provozovatelé webu nalákat lidi na své kurzy vaření, snad ani není co dodat. Většina rodičů, kteří řeší problémy spojené s bezlepkovou dietou, zejména u dětí, se zcela určitě nebaví. Tvrdá realita při vymýšlení svačin a náhrad obědů, řešení jídla na celý den, při školním výletě dětí v letním parnu apod. je zjevně tvůrcům článku naprosto vzdálená. Bohužel čím dál víc lidí nachází v bezlepkové dietě různé možnosti obchodu a představa zisků jim zcela bez výčitek svědomí dovoluje psát o celiakii a bezlepkové dietě nesmysly.

 

…………………….. A když se narušené zažívání přísnou bezlepkovou dietou utiší, lze už použít i brambory, kukuřici a rýži………………………………………..

 

Brambory, kukuřici i rýži je možné používat ihned při zahájení bezlepkové diety. Jsou bezlepkové.

 

.................................Alergie na lepek neboli celiakie je očima moderního lékařství celoživotní autoimunitní onemocnění………………………..

 

Text je z webu provozovaného MUDr. ………………………., co dodat?

 

………………………………Celiakie se projevuje především průjmy, či zácpami………………………….

 

Celiakie se neprojevuje především průjmy, či zácpami. Až 70 % celiaků má jiné zdravotní potíže. slovo „především“ tedy rozhodně není na místě.

 

……………………..Lepek však zatěžuje i jedince, kteří žádnou afekcí netrpí………………………..

 

Lepek způsobuje pouze autoimunitní reakci organizmu u lidí s rozvinutou celiakií, nebo alergickou reakci u lidí s alergií na lepek. Jedincům, kteří netrpí ani jednou nemocí, lepek nezpůsobuje žádné potíže.

 

………………………… Diagnózu by měl stanovit lékař, ale mezi příznaky alergie na lepek patří průjmy, hubnutí nebo kožní vyrážka…………………….

 

Vyjmenované příznaky patří mezi příznaky celiakie, nikoliv alergie na lepek.  V celém uveřejněném článku, je zaměňována alergie na lepek s celiakií.

 

……………………….. Bezlepková dieta vám ovšem pomůže vyhnout se řadě zdravotních problémů. A to za to stojí!.....................

 

Tato věta je zavádějící. Bezlepková dieta vám pomůže vyhnout se celé řadě zdravotních problémů, které jsou způsobeny celiakií. Jiným ne.

 

…………………………………V současnosti je na trhu pestrá paleta potravin vyrobených speciálně pro bezlepkovou dietu……………………………………..

 

Škoda, že autor těchto slov neuvádí, na kterém trhu je ta pestrá paleta bezlepkových potravin.  Zejména na vesnici a v malých městech, ale i v supermarketech velkých měst je nabídka mizerná. A se zvyšováním snížené sazby DPH a zvyšováním spotřební daně (růst cen pohonných hmot) se stále snižuje.  A pravděpodobně snižovat bude.

 

……………………S žádostí o konzultace a informace o bezlepkové dietě je možné se obrátit na lékaře nebo dietního specialistu.

 

Tak toto pravidlo rozhodně obecně neplatí.  Ale je možné to poopravit: S žádostí o konzultace a informace o bezlepkové dietě je možné se obrátit na některé lékaře a některé dietní specialisty.

 

………………..Nevolnost nejasného původu, ale typické pravidelnosti zvláště u mladistvých a dětí, bývá způsobena nepřiměřenou reakcí střev na obilnou bílkovinu, takzvaný lepek. Proto bezlepková dieta.
Většinou se jedná o následek nadměrné demokracie při výběru krmiva menšími dětmi (s vrozenou dispozicí), které nekladly důraz, ale ani nikdo jiný, na zeleninu, zato upřednostňovaly sladkosti.


 

Pomineme-li, že celá tato stať je nesmyslná, rozhodně ale nebylo nikdy prokázáno, že celiakie je důsledkem nadměrné konzumace sladkostí a málo zeleniny.

 

………...............V současnosti se pro celiakii léčí kolem 4000 pacientů.

 

V současnosti je diagnostikováno už cca 10 tis. pacientů. Kolik se jich ale léčí, je otázka, protože např. pediatři zaznamenávají, že cca 1/3 dětí a mládeže dietu nedrží nebo soustavně porušuje.

 

…………Kromě farmakologických opatření musí pacient celoživotně dodržovat bezlepkovou dietu.

 

Ve většině případů je nutná pouze bezlepková dieta a indikace léků, či různých doplňků stravy je zbytečná. Farmakologická opatření jsou nutná jen ve velmi malém množství případů, a to především u kožní formy celiakie. Indikovat perorálně jakýkoliv lék v případě narušeného vstřebávání je zbytečné.

 

………………Celiakie se projevuje především průjmy, či zácpami.

 

Tento mýtus je již min. 20 let překonán. Celiakie má mnoho projevů a průjmy, či zácpami se naopak projevuje jen u velmi malého množství pacientů.

 

………………………Lepek však zatěžuje i jedince, kteří žádnou afekcí netrpí. Zhoršuje vstřebávání živin z potravy a může být příčinou různých kožních projevů. Mnohdy vyloučení lepku z potravy pozitivně ovlivní stav atopického ekzému.

 

Toto nebylo nikdy spolehlivě prokázáno. Zpravidla se jedná o nediagnostikovanou celiakii. Atopický ekzém se může u neléčené celiakie manifestovat.

 

…………………..Ráda bych Vás přesvědčila o tom, že i bez lepku se dá žít plnohodnotný život, jen člověk musí vědět, jak na to.

 

Tato věta je velmi nebezpečná a zavádějící. Podmínky pro zvládnutí bezlepkové diety má totiž každý jiné a jakákoliv paušalizace je velmi bezohledná. Jiné podmínky pro zvládnutí diety má rodina, kde měsíční příjem činí 50 tis., mají jedno školou povinné dítko s celiakií, 2 babičky předhánějící v tom, která upeče více bezlepkových laskomin, stravující se bezlepkově ve školní jídelně s proškoleným personálem a bydlící v Praze, Ostravě, či v Brně. Ovšem zcela jiné podmínky má vdova se třemi dětmi, z nichž dvě trpí celiakií, žijící např. v Rumburku, Novém Městě pod Smrkem, či Raspenavě, pracující na tři směny v místní fabrice za 12 tis. hrubého, bez možnosti přístupu na internet, bez babiček, bez možnosti stravování dětí ve školní jídelně …..atd.

Teorie o plnohodnotném životě je tedy nesmyslná, protože mnoho celiaků, žije doslova na okraji společnosti a zvládnutí diety může být zcela nad jejich síly. Viz např.:

…………………..„soustavného zlehčování situace samotnými celiaky. Mnohokrát jsem se setkala s tím, že samotní celiaci situaci zlehčovali a psali do různých diskusí, či se vyjadřovali v TV apod. o tom, jak je to dneska už snadné. Viz např. A. Dudek v TV prohlásil: když si chci dát housku se šunkou, dám si housku se šunkou. Bohužel děti matky z Raspenavy, či Nového města pod Smrkem si housku se šunkou nedají. Je velmi sobecké takto se vyjadřovat, protože i když to někteří lidé nemají tak složité, jiní to složité mají. Mladý člověk žijící v Ostravě (asi nejlépe bezlepkově zásobené město v ČR), který má auto, internet apod. má jiné podmínky pro zvládání bezlepkové diety nežli samotná matka, která má dvě školou povinné děti, žijící v „zastrkově“. Např. v takovém Novém Městě pod Smrkem nekoupíte bezlepkového nic. Do Liberce jedou dva autobusy za den a to hodinu za 42,- Kč tam a 42,- Kč zpátky. Pokud je matka zaměstnaná, dostane se do Liberce na nákup jen o víkendu, za ještě horších podmínek viz „idos“: Celkový čas 3 hod 44 min, vzdálenost 70 km, cena 65 Kč. Pokud nemá přístupna internet je to ještě horší. A mohla bych uvést celou řadu dalších případů, kdy lidé mají pro bezlepkovou dietu velmi špatné podmínky.
Mnoho krát jsem na to upozorňovala i na diskusi webových stránek Společnosti pro bezlepkovou dietu, kde občas někteří celiaci také paušalizují svůj snadný život s bezlepkovou dietou. A to nejen s jejím dodržováním ale i cenou. Je totiž velký rozdíl mezi jídelníčkem mladé dívky, živící se především svými ideály o postavě modelky a dospívajícím chlapcem, který je aktivní a sportuje. Cena takových jídelníčků je diametrálně odlišná a tvrzení takové dívenky, že bezlepková dieta není nijak drahá, je opravdu hodně sobecké.
Podobně je to právě i u stravování mimo domov. Mnoho příspěvků je tak optimistických, že není divu, že se toho pak chytnou např. i PL a vyberou si z toho to, co se jim hodí. „………………..

výňatek z poradny.

 

……….Enterobiopsie je jediným průkazným vyšetřením při stanovení diagnozy celiakie – alergie na lepek.

 

Celiakie není alergie na lepek a stále to někteří lékaři nevědí. Viz.

http://www.lekari-online.cz/alergologie-a-klinicka-imunologie/zakroky/enterobiopsie-histologicke-vysetreni-sliznice-tenkeho-streva

 

…………………..Už za dva dny po vyjmutí lepku z jídelníčku se dokáže poškozená sliznice regenerovat……………..

 

Toto je neověřená domněnka. Není znám případ, kdy by se provedla kontrolní biopsie dva dny po zavedení bezlepkové diety.

 

  ………………Modifikovaný škrob – neúplná informace, nemůžeme vědět, jestli se jedná o škrob kukuřičný, rýžový, bramborový, anebo pšeničný. Doporučuji se takovéto potravině vyhnout a nekupovat ji.

 

Není -li uveden se složení původ škrobu, nejedná se o škrob pšeničný, ani jiný s obsahem lepku. Viz Nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

Takovou potravinu je možné při bezlepkové dietě konzumovat.

 

…………………Éčka obsahující lepek - 965, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420, 1421, 1422, 1440, 1442, 145………….

 

Většina „éček“ lepek neobsahuje. Pokud některý ano, např. pšeničný škrob, je deklarován ve složení výrobku. Sám pšeničný škrob obsahuje velmi málo lepku. Pokud je přidaný do potraviny, zpravidla jako přídatná látka, je jeho koncentrace velmi malá a takové potraviny často splňují normu obsahu lepku. Obecně se tedy tzv. „éčka“ nepovažují při bezlepkové dietě za nebezpečná z hlediska obsahu lepku.

 

……………Ceny bezlepkových výrobků jsou 8 – 10x dražší než ceny klasického pečiva. Důvodem je náročnost výroby (odstranění lepku z mouky v pekárnách)…………………

 

Jen těžko je možné mluvit o odstraňování lepku z mouky v pekárnách např. u kukuřičné, či pohankové mouky, protože tyto lepek neobsahují, není tedy co odstraňovat. Vysoká cena bezlepkových potravin má zcela jiné důvody.

 

Které to jsou? Např.:

 • přirozeně bezlepkové potraviny, především mouky (kukuřičná, sójová) se dovážejí
 • malý objem výroby výrobu zdražuje (např. promítnutí fixních nákladů výroby do malého objemu výrobků)
 • problematická distribuce (supermarkety je často nechtějí a zdravé výživy mají vysokou marži)
 • distribuce přes lékárny je drahá pro nutnost zaplacení registrace za každý výrobek a každoročního udržovacího poplatku
 • náklady na testování na obsah lepku
 • v případě použití loga přeškrtnutého klasu zdražuje výrobek placení licence za použití loga
 • a v neposlední řadě jsou výrobky drahé také proto, že celiak nemá na vybranou a výrobek koupit musí. Vzhledem ke špatné dostupnosti bezlepkových výrobků často musí celiak vzít co je a nemůže si vybírat podle ceny výrobky levnější.

 

……VZP do 18 let ročně přispívá 100 Kč………

 

VZP přispívá do 19 let 3 600,- Kč ročně, viz stránky VZP:

„Příspěvek je určen pro klienty ve věku do 19 let včetně.

Příspěvek je poskytován vždy zpětně za čtvrtletí na základě předložených dokladů za nákup bezlepkových potravin. Výše čtvrtletního příspěvku je maximálně 900 Kč.“

Platilo pro r. 2012.

 

V r. 2013 je to jinak viz: http://celia-zbl.cz/

 

………….Gliadin – pšenice ……………

 

Gliadin není pšenice ale bílkovina obsažená v pšenici.

 

…………………„Mezitím dorazí do její restaurace i šéf jedné z teplických bank, chlap jako hora. V rychlosti spořádá polévku a druhé jídlo, aniž by vlastně věděl, o co jde. A tak nám to přečte přímo z jídelního lístku: „Gulášovka ze seitanu (rostlinná bílkovina vyrobena z pšeničného lepku, lehce stravitelná) a pečená kořenová zelenina, bio jáhly s kysaným zelím a bio tempehem, cibule s mořskou řasou hijiky. Poprvé mě sem vzala kolegyně se slovy: Pojď, sníš něco, co jsi v životě neviděl. Už si nevzpomenu, co to bylo, ale bylo to takové barevné. Na rozdíl od řízku se salátem po tom nemám těžký žaludek. To ale neznamená, že si v neděli nedám třeba sulc.“……………………….

Zdroj: Novinky.cz

 

Je zajímavé, jak je lepek lehce stravitelný, když se to hodí a jak jsou lehce stravitelné potraviny bez lepku, když se to hodí někomu jinému, viz výše. Marketing chce své a tedy, kdo potřebuje prodat potraviny bez lepku, uvádí, že jsou lépe/lehce stravitelné, kdo potřebuje, aby jeho makrobiotická restaurace prosperovala, je lehce stravitelný lepek.

Kde je pravda?

 

……………….Ve většině restaurací už se dnes setkáme s dobrou informovaností o bezlepkové problematice a většinou i vstřícností a ochotou bezlepkové jídlo připravit (a to i mimo běžnou nabídku). Také lze říci, že ve většině podniků již najdeme alespoň minimální nabídku přirozeně bezlepkových jídel. Na celiaky bych pouze chtěla apelovat, aby i přes bezlepkovost nabízeného jídla upozornili číšníka na svoji dietu z důvodu ohlídání jídla před případnou křížovou kontaminací lepkem.

Můžeme tedy s povděkem konstatovat, že s dříve oblíbenou alibistickou formulkou "...bohužel, u nás nemáme nic bezlepkového" se dnes již setkáme velmi zřídka……………….

 

Pravděpodobně autorka článku prošla všechny restaurace v ČR, a tedy může s jistotou tvrdit, veřejně na webu, že „ve většině restaurací…….“. Zkušenosti mnoha celiaků jsou ale zcela opačné. V restauraci na vás koukají jak na zjevení, protože vůbec netuší, o čem mluvíte, zeptáte-li se na bezlepkové jídlo.

Ano, jsou výjimky. Jsou i takové restaurace, kde vám bezlepkové jídlo nabídnou, ať už přirozeně bezlepkové, či speciálně bezlepkově upravené. Jedná se ale stále o výjimky. Nebezpečí kontaminace, či použití např. nevhodného koření je ale i u těchto výjimek stále možné a také i velmi pravděpodobné. Ono je nutné rozlišovat mezi snahou vyhovět ve smyslu “náš zákazník, náš pán“ a být opravdu schopen předložit celiakovi bezpečně bezlepkové jídlo za předpokladu použití bezlepkových surovin a za předpokladu vyloučení kontaminace (což je mimochodem v běžné kuchyni takřka nemožné).

Obávám se, že autorka článku nenavštěvuje ty správné restaurace, protože „s dříve oblíbenou alibistickou formulkou "...bohužel, u nás nemáme nic bezlepkového" se stále setkáme velmi často.

 

 

Na závěr musím zkonstatovat, že podobná tvrzení, tak často publikovaná médii, jsou mimo jiné příčinou toho, že posudkoví lékaři s oblibou nepřiznávají dětem s celiakií příspěvek na péči, prostě tím, že neuznají úkon „osobní aktivity“. A proč by ho měli uznávat, když na internetu a v médiích se neustále dozvídají, jak je dnes snadné se kdekoliv bezlepkově najíst. Pak je pro ně lehké uvěřit tomu, že dítě s celiakií může vykonávat bez omezení v přijatelném standardu osobní aktivity. Bohužel to tak ale není.