Katalogy Celiatika

Máme od vás hodně dotazů ohledně katalogu Celiatica. Jak vzniká, jaké jsou garance vhodnosti výrobků pro účely bezlepkové diety atd.?

 

Obrátili jsme se tedy na Tomáše Velebu, jednatele firmy Eurozona s.r.o., která katalog CELIATICA vydává.

 

Katalog CELIATICA vznikl za účelem zmapování všech potravin, výživových doplňků a volně prodejných léčiv na našem trhu, které vyhovují podmínkám bezlepkové diety a tím se snaží i zvýšit informovanost pacientů držících tuto dietu. V katalogu najdete výrobky, jak od specializovaných firem, které se zabývají výrobou bezlepkových potravin, tak i od „standardních“ výrobců, kteří dodávají své výrobky na pulty běžných samoobsluh a supermarketů. V minulých letech byly v katalogu výrobky rozděleny do dvou kategorií – bezlepkové výrobky a výrobky vyrobené ze surovin neobsahující lepek s oddělenou výrobou. Vzhledem k tomu, že od roku 2012 platí nová směrnice EU č. 41/2009, která mění označení bezlepkových výrobků, rozhodli jsme se kategorie výrobků upravit dle této směrnice. Výrobky jsou rozděleny do třech kategorií (všechny kategorie výrobků jsou vhodné pro bezlepkovou dietu!).

 

K vysvětlení a k popsání procesu vzniku katalogu bude nejjednodušší použít právě kategorie výrobků, které jsou v katalogu použity.

 

Potraviny, doplňky stravy, volně prodejná léčiva s atestem – bez lepku

(označeny modrou barvou) - tyto výrobky jsou od výrobců, kteří mají své výrobky atestované (splňují podmínky směrnice EU 41/2009 – neobsahují více než 20 mg lepku/kg výrobku ve stavu určené ke konečné spotřebě. Aby se výrobce dostal do této kategorie, musí garantovat plnění podmínek vyhlášky, musí mít na obalu označení o bezlepkovosti výrobku (označení  - bez lepku) a musí mít výrobek otestován u akreditované laboratoře.

 

Potraviny, doplňky stravy, volně prodejná léčiva s atestem - velmi  nízký obsah lepku

(označeny bleděmodrou barvou) - tyto výrobky jsou od výrobců, kteří mají své výrobky atestované (splňují podmínky směrnice EU 41/2009 – neobsahují více než 100 mg lepku/kg výrobku ve stavu určené ke konečné spotřebě. Tato kategorie je od roku 2012 nová – podmínky jsou stejné jako u předchozí kategorie a hlavní rozdíl je v množství lepku. Ale i tato hodnota je pro celiaky bezpečná (ještě v minulých letech byl norma na bezlepkové potraviny právě 100 mg/kg výrobku).

 

Tyto dvě kategorie jsou jasně definované vyhláškou (doporučuji si vyhlášku pečlivě prostudovat) a asi u pacientů nevzbuzují žádné diskuze a pochybnosti. Což nemusí platit u následující kategorie.

 

Potraviny, doplňky stravy, volně prodejná léčiva vyrobené ze surovin neobsahující lepek s oddělenou výrobou – bez atestu

(označeny zelenou barvou) – tyto výrobky jsou od výrobců, které své výrobky vyrábí z přirozeně bezlepkových surovin a mají oddělenou výrobu (buď na lince je vyráběn pouze prezentovaný výrobek, nebo je linka pečlivě čištěna po každé výrobě - výrobky nemohou být kontaminovány při výrobě). Dále se kontrolují použitá „éčka“ ve výrobku (z čeho jsou vyrobena, jaké je použito množství vůči celkové váze výrobku atd.) Tyto informace nám dodává technolog výroby kontaktované firmy, a jestliže firma vlastní i laboratoř, je požadováno vyjádření i z laboratoře. Některé výrobky byly jednorázově otestovány a vyhověly (neobsahují více než 100 mg lepku/kg). Tyto výrobky jsou v katalogu označeny větou – jednorázově testováno.

 

Díky své letité osobní zkušenosti mám k této kategorii výrobků naprostou důvěru! Výrobky z této kategorie při kontrolních testech někdy vykazují lepší výsledky na bezlepkovost než specializované výrobky z předchozích dvou kategorií! Asi se ptáte, jak je to možné?

 

  1. Ve výrobku není žádná surovina, která ve svém složení obsahuje lepek. Výrobek je vyroben z přirozeně bezlepkových surovin (což nemusí platit u předchozích kategorií).
  2. Při výrobě nehrozí kontaminace. Drtivá většina výrobců v této kategorii jsou velcí výrobci, kteří na výrobní lince vyrábí pouze tento konkrétní výrobek (dělají milionové série pro celý trh EU). To znamená, že když výrobek je složen s přirozeně bezlepkových surovin, tak na výrobní lince se žádná křížová kontaminace objevit nemůže (když výrobce ani s lepkem nepracuje) a lepek není vir, který by se přenášel vzduchem. Tito velcí výrobci nemají problém s kontaminací na rozdíl od malých výrobců, kteří dopoledne vyrábí něco jiného než odpoledne.
  3. Éčka – známý strašák všech celiaků. Až na několik výjimek (a ty si samozřejmě hlídáme) „éčka“ významně neovlivní bezlepkovost výrobku. Je potřeba si uvědomit, že „éčka“ se používají v drtivé většině v miligramech na kila výrobků (éčka pro výrobce nejsou levnou záležitostí). A žádné „éčko“ není koncentrátem lepku. Ale i to „éčko“ má eventuálně jen pár mg lepku na kilo. Stačí mít základní matematické schopnosti a člověk zjistí, že „éčko“ ho opravdu neohrožuje. Daleko větší problém je křížová kontaminace na výrobní lince (viz předchozí bod).
  4. Za všechny prezentace v katalogu musí firmy zaplatit (jinak by katalog stál 800,- Kč). To je velmi důležitá informace! Proč? Firma si musí být jistá svými informacemi a musí mít zájem se takto prezentovat! Pro firmy je prezentace v takovém to katalogu již velmi zavazující! To není informace typu, jedna paní povídala, ale firma musí nést za svoje informace odpovědnost!

 

Může se stát, že během roku výrobce změní podmínky výroby a výrobky už nemusí být bezlepkové. Vzhledem k tomu, že katalog CELIATICA  se tiskne jednou ročně, nemůžeme udělat aktualizaci katalogu (až za rok), tak tyto informace najdete na našich www stránkách (www.celiatica.cz).  Ale často se to nestává, za minulý rok to nebylo ani jednou.

 

Co občas mate naše zákazníky:

 V „zelené“ kategorii jsou výrobky, které mohou mít na svém obalu informaci, že obsahují stopové množství lepku. Je to důsledek rozporu mezi dvěma vyhláškami – vyhlášky, která určuje, co je to bezlepkový výrobek (určuje maximální množství lepku, který může výrobek obsahovat, aby mohl být prezentován jako vhodný pro bezlepkovou dietu) a vyhlášky EU o alergenech, která říká, že výrobce je povinen vypsat všechny alergeny, které výrobek může obsahovat i ve stopovém množství. A to je ale problém. Tato vyhláška jasně nedefinuje, co je to stopové množství – jestli 0,00000001 mg na kg výrobku nebo 1 mg nebo 10 g atd. Výrobce, aby splnil tuto vyhlášku, raději na obal výrobku napíše „může obsahovat stopy lepku“ a přitom výrobek dle vyhlášky o bezlepkových potravinách podmínky bezlepkového výrobku splňuje. Bohužel místo toho, aby nám vyhláška o alergenech pomáhala, tak spíše vyvolává zmatek mezi pacienty držící bezlepkovou dietu.

 

Doufám, že těmito informacemi jsem mnohé osvětlil, a kdyby přeci nějaké otázky zůstávaly nezodpovězeny, velice rád na ně odpovím. Stačí poslat dotazy na eurozona@euro-zona.cz a nebo zavolat na tel: 323 631 588.

 

 

Tomáš Veleba – jednatel firmy Eurozona s.r.o.