Kategorie: Aktuality, Tématické články

Dotazy z poradny 2017

Dotazy z poradny 2017Každoročně zodpovíme mnoho otázek. Na otázky odpovídají jak členové a spolupracovníci naší organizace, tak pozvaní odborníci, ale i zkušení celiaci, kteří se našich akcí zúčastňují.

Naše organizace provozuje poradnu už od doby svého vzniku.

 

 

Poradenství má mnoho podob:

 • telefonicky
 • mailem
 • na webu
 • na akcích pro celiaky i pro veřejnost
 • na seminářích a přednáškách pro veřejnost
 • prostřednictvím vydaných edukačních materiálů.

Každoročně zodpovíme mnoho otázek. Na otázky odpovídají jak členové a spolupracovníci naší organizace, tak pozvaní odborníci, ale i zkušení celiaci, kteří se našich akcí zúčastňují:

 

Ing. Helena Sasová – ředitelka

 

Pavla Kalousková, Dis. – vedoucí poradny v Turnově, nutriční terapeutka

 

Mgr. Vladimíra Hovorková – vedoucí poradny v Litoměřicích, speciální pedagog

 

Mgr. Lenka Kotynková - nutriční specialistka

 

MUDr. Ondřej Štěrba - gastroenterolog

 

a další.

 

Některé dotazy jsou jednoduché a je možné na ně jednoduše odpovědět jednou nebo několika větami. Některé dotazy bývají ale složité a odpověď jednoduchá není.

 

__________________________________________________________________________________

 1. Je celiakie vrozená? Jak je možné, že se mi objevila až ve 40 letech?

Ano, celiakie, resp. dispozice je vrozená a může se projevit kdykoliv během života. Ke svému rozvoji – propuknutí potřebuje 3 podmínky: dědičnou dispozici, konzumaci lepku a spouštěč.

 1. Může se tedy celiakie projevit i u lidí důchodového věku?

Ano, a není to žádnou výjimkou. Registrujeme v poradně seniory, kterým byla diagnostikována celiakie až v 70 letech. K rozvoji nemoci tedy mohlo dojít až po padesátce nebo šedesátce, popř. později.

 1. Jak poznám, že mám celiakii?

Celiakii nepoznáte, je třeba ji vyšetřit. Požádejte svého praktického lékaře.

 1. Existuje nějaký domácí způsob, jak poznám, že mám celiakii?

Celiakie je autoimunitní nemoc a její diagnostikování patří výhradně do rukou lékařů. Způsob stanovení diagnózy je popsán v Metodickém pokynu MZČR a dále je třeba vycházet z nových poznatků medicíny a zkušeností lékařů. Jediné, co můžete udělat v domácím prostředí je domácí krevní test Biocard Celiac Test, který nahradí krevní test provedený lékařem. Pokud vám vyjde pozitivní, musíte ale lékaře navštívit v každém případě. Jde pouze o první krok ke stanovení diagnózy.

 1. Jaký je vztah mezi diabetes a celiakií?

Jde o dvě různé nemoci. Společné mají pouze to, že obě jsou to autoimunitní nemoci (pokud jde o autoimunitní diabetes). Někdy se, zejména u dětí, vyskytují obě tyto nemoci najednou.

 1. Jaký je vztah mezi celiakií a alergií na lepek?

Celiakie je autoimunitní nemoc, alergie je klasická potravinová alergie. Společné mají pouze to, že pacienti nesmí konzumovat lepek. Celiaci doživotně, u alergií je možné, že časem pomine.

 1. Existuje nějaká léčba celiakie, aby pacient mohl alespoň občas jíst lepek?

V současné době ne. Na léku, který by rozštěpil lepek na neškodné fragmenty, se již mnoho let pracuje a věnuje se tomu celá řada lékařů a vědců. Zatím, ale účinný lék není.

 1. Škodí lepek i lidem, kteří nemají celiakii?

To je zatím stále ještě ve stádiu výzkumu. Vlivem fanatiků diet a zdravé výživy se bezlepková dieta stala módním hitem a mnoho lidí si namlouvá, že jim lepek škodí. Na nátlak pacientů se tím lékaři již nějakou dobu zabývají. Určité výstupy již k dispozici jsou, ale zatím není přesvědčivě prokázané, že je to lepek, co způsobuje uváděné zdravotní potíže, ať už jde o subjektivní nebo objektivní potíže, např. chudokrevnost.

 1. Co se stane, když někdo bude dietu porušovat?

Porušování diety je závažný problém, kdy v těle pacienta při konzumaci lepku dochází k autoimunitní reakci organismu se všemi důsledky neléčené, nerozpoznané celiakie. Není tedy vůbec důležité, jak se porušení diety projevuje subjektivně, tj. zda vám je či není špatně, ale jaké škody v těle autoimunitní proces napáchá. Často si lidé myslí, že když jim po konzumaci lepku nic není, tak občasné porušení diety nevadí. To je velký omyl.

 1. Je možné bezlepkovou dietu považovat za lék?

Ano, bezlepková dieta je léčebný režim, který je indikován lékařem jako jediná možná léčba celiakie. Jde o tzv. kauzální léčbu. Mnozí lidé si pod pojmem léčba či léčebný režim představují jen konzumaci léků, tj. medikaci, ale tak to není. Léčba je celý souhrn opatření, které vedou ke stabilizaci nemoci a zdravotních problémů. Může to být mimo zmíněné medikace třeba i chemoterapie, psychoterapie nebo operace a také právě dieta apod. Dieta je často doplňkem dalších léčebných režimů u mnohých nemocí, u celiakie jde ale jedinou možnou léčbu.