Kategorie: Aktuality, Tématické články

Dispenzární péče o celiaky

Dispenzární péče o celiakyMezi nemoci, na které se dispenzární péče vztahuje, patří i celiakie, a to jak u dětí, tak dospělých. Dispenzární péče je velmi důležitá, protože dává, jak pečujícímu lékaři, tak pacientovi, důležitou zpětnou vazbu o průběhu léčby.

 

 

Zdravotní systém v naší zemi umožňuje u závažných a dlouhotrvajících nemocí soustavnou odbornou péči o pacienta, tzv. dispenzární péči. Ta se provádí v souladu s vyhláškou 29/2012 Sb., o dispenzární péči.

 

Mezi nemoci, na které se dispenzární péče vztahuje, patří i celiakie, a to jak u dětí, tak dospělých. Dispenzární péče je velmi důležitá, protože dává, jak pečujícímu lékaři, tak pacientovi, důležitou zpětnou vazbu o průběhu léčby. Přesný způsob a průběh péče vyhláška nestanoví, ale s ohledem na význam takové péče sleduje v případě celiakie lékař především to, zda se u nemocného neprojevují příznaky neléčené celiakie. Tedy zda pacient, ať už cíleně nebo nechtěně neporušuje bezlepkovou dietu. V rámci dispenzární péče se zpravidla provádí krevní vyšetření na protilátky proti tkáňové transglutamináze a proti endomysiu, krevní obraz a na některé vitamíny a minerály. Záleží na lékaři, resp. na tom co lékař vyhodnotí jako potřebné. Vyšetření krve nemusí být pokaždé stejné, lékař musí reagovat na některé případné zdravotní problémy, které se u pacienta objeví, ale s celiakií souviset nemusí. Může si např. vyžádat vyšetření gynekologa u žen a mladých dívek, endokrinologa, alergologa, hematologa atd.

 

Vyhláška stanoví, že dispenzární prohlídky provádí lékař minimálně 1x ročně, může to ale být i častěji, podle potřeba pacienta. U dětí s celiakií se provádí většinou 2x ročně, u dospělých 1x ročně. Po stanovení diagnózy je vhodná i u dospělých první kontrola už po ½ roce, aby se případně zabránilo nechtěným dietním chybám včas. Pokud má pacient po první kontrole pozitivní protilátky proti tkáňové transglutamináze, popř. endomysiu a ani není patrný pokles oproti původním hodnotám, signalizuje to dietní chybu. To znamená, že pacient stále konzumuje lepek. V takovém případě je vhodné provést revizi jídelníčku a pečlivě zkontrolovat složení konzumovaných potravin. Také je nutné zrevidovat možnosti kontaminace v kuchyni, popř. přestat se stravovat ve veřejných stravovacích zařízeních. Tam dochází k chybám a kontaminaci při přípravě bezlepkových jídel nejčastěji. Při revizi jídelníčku a možnostech kontaminace připravovaného jídla je vhodné, obrátit se na některou pacientskou organizaci a vyžádat si pomoc zkušených celiaků, jejich rodinných příslušníků nebo spolupracujících odborníků.

 

Podle vyhlášky poskytuje celiakům dispenzární péči „poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, popřípadě jiný poskytovatel“ u dětí a „poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě jiný poskytovatel“ u dospělých. Toto vágní ustanovení vyhlášky se v praxi naplňuje tak, že dispenzární prohlídky provádí buď praktický lékař, nebo gastroenterolog.

 

Jsou ale případy, kdy dispenzární péči u celiaků neprování nikdo. Pacient má pak možnost domáhat se nápravy u své zdravotní pojišťovny nebo se obrátit přímo na ministerstvo zdravotnictví. Snazší a pro některé nesmělé pacienty také jednodušší je obrátit se opět na některou pacientskou organizaci a požádat je o doporučení na spolehlivého lékaře, který pacientovi dispenzární péči zajistí. Obvykle to nebývá žádný problém, protože pacientské organizace s mnohými gastroenterology dlouhodobě spolupracují.