Kategorie: Aktivity, Tématické články

Diagnostikování celiakie

Diagnostikování celiakieDiagnostikování celiakie je stále problém. Mnoho lékařů ještě pořád stanovuje diagnózu bez řádného vyšetření, popř. na základě nedostatečného vyšetření.

 

 

Pokud pacient pojme podezření, že by mohl mít celiakii, je nutné se nechat na celiakii vyšetřit. Pouhé podezření není důvodem k nasazení léčby – bezlepkové diety.

 

Je s podivem, že se k tomuto kroku ještě v současné době někteří lidé uchylují a občas se objeví i případ, kdy bezlepkovou dietu doporučí na základě pouhého podezření i lékař.

 

Problém nastává ale i v případě, kdy se praktický lékař uvolí celiakii vyšetřit. Mnohdy totiž provedou vyšetření nedostatečná, nebo taková, která ke stanovení diagnózy nevedou. To, že lékař pacientovi nabere krev a nechá v laboratoři udělat „nějaké“ testy, ještě neznamená, že jsou to ty správné. Zpravidla praktiční lékaři udělají pouze protilátky proti gliadinu v řadě IgA a IgG a jsou-li tyto negativní, celiakii vyloučí. Cesta ke stanovení diagnózy pak může být velmi trnitá, zejména pokud se s takovým závěrem pacient smíří. Jak se správně diagnostikuje celiakie a při jakých zdravotních potížích celiakii vyšetřit, je popsáno v metodickém pokynu MZČR, který vyšel ve Věstníku MZ, viz

 

http://celia-zbl.cz/diagnostikovani-celiakie-metodicky-pokyn-ve-vestniku-mzcr

 

Jak tedy správně postupovat při stanovování diagnózy?

 

Nejprve je potřeba navštívit praktického lékaře (s dětmi pediatra). Pokud odmítne vyšetření provést nebo pokud neprovede správná vyšetření, je nejlepší obrátit se přímo na gastroenterologa.

 

Celiakie se diagnostikuje ve dvou fázích:

 

 • provedení krevních testů na stanovení nadměrného množství protilátek proti tkáňové transglutamináze
 •  ze séra nebo plazmy (při náběru žilní krve)
 •  z celé krve (při odběru kapilární krve z konečku prstu)
 • provedením střevní biopsie

 

Krevní testy provádí zpravidla praktický nebo dětský lékař, někdy alergolog nebo gastroenterolog – záleží na tom, který z lékařů pojme podezření na onemocnění celiakií. Krevní testy ale nohou provést i další odborní lékaři, např. gynekolog, endokrinolog, diabetolog atd. Viz metodický pokyn

 

http://celia-zbl.cz/diagnostikovani-celiakie-metodicky-pokyn-ve-vestniku-mzcr

 

 

Testy je možné provést

 

 • odběrem žilní krve a laboratoř stanoví množství protilátek
 • vyšetření hradí ZP
 • pacient čeká na výsledky 1- 3 týdny
 • použitím rychlých testů, odběrem kapilární krve z konečku prstu. Rychlé testy, stanovují pouze variantu negativní/pozitivní, ale jsou citlivější a přesnější
 • vyšetření nehradí ZP
 • výsledek je znám do 10 minut, na počkání
 • samotestováním pomocí domácího testu, který je možné koupit v lékárnách a na internetu. Podstata testování je stejná jako u výše uvedených rychlých testů.

 

Je - li výsledek domácího testu pozitivní, musí pacient navštívit bezodkladně svého praktického lékaře, který mu dá doporučení na další vyšetření (střevní biopsii) na gastroenterologii. Je také možné navštívit gastroenterologa přímo, protože pozitivní test ukazuje na vysokou pravděpodobnost onemocnění.

 

Na základě krevních testů určí lékař pouze předpoklad onemocnění celiakií, i když s vysokou pravděpodobností - přibližně 95 %.

 

Konečná a definitivní diagnóza se stanovuje na základě vyšetření vzorku střevní sliznice, která se odebírá z horní části tenkého střeva, resp. z dvanáctníku. Zkušený patolog stanoví, zda je sliznice poškozena v důsledku celiakie a gastroenterolog, který provádí odebrání vzorku střevní sliznice, stanoví/vyvrátí diagnózu.

 

Celiakie je autoimunitní onemocnění s klasifikací K 900 celiakie.

 

Je-li potvrzena diagnóza, lékař indikuje léčbu – bezlepkovou dietu.

 

Odběr vzorku střevní sliznice se provádí zpravidla při vědomí pacienta, pouze se znecitlivěním a utlumením dávicího reflexu. Pokud není možné zákrok provést pouze se znecitlivěním (zejména u dětí), provádí se při celkové narkóze.

 

Je hrubou chybou lékaře, pokud indikuje léčbu (bezlepkovou dietu) bez řádného vyšetření, tj. jen na základě výsledků krevních testů nebo dokonce úplně bez vyšetření - tzv. zkusmo. I když pacient zareaguje na bezlepkovou dietu příznivě nebo dokonce ustoupí jeho zdravotní potíže, rozhodně to nemusí znamenat celiakii.

 

 

 

Celiakii je nutné vždy vyšetřit.