Kategorie: Aktuality, Tématické články

Co je bezlepková dieta?

Co je bezlepková dieta?Bezlepková dieta není pro většinu lidí neznámý pojem. Ale ne každý si pod tímto pojmem představí to samé. Je stále mnoho lidí, kteří si ve svých myšlenkách bezlepkovou dietu zařadili mezi diety zdravého životního stylu. A je také mnoho lidí, kteří ji právě proto dobrovolně drží.

 

 

 

Bezlepková dieta je ale léčebný režim. Je to kauzální léčba celiakie. Kauzální znamená příčinná, tedy dietou se odstraňuje příčina nemoci. Dodržováním diety se nemoc neprojevuje a pacient je zdravý. Pokud ale dojde k porušení diety nebo ji pacient nedodržuje, projevy nemoci se vrací.

 

Někteří pacienti, kteří dietu úspěšně dodržovali mnoho let, a jejich zdravotní potíže vymizely, se vrací k běžné stravě a přestávají dietu dodržovat. Ať už to bývalo v minulosti na radu lékaře nebo proto, že je dodržování diety pro ně nekomfortní. Takoví pacienti bývají přesvědčeni, že už dietu dodržovat nemusí, protože jim strava s obsahem lepku nepůsobí žádné subjektivní zdravotní potíže. To je celkem přirozené, protože po konzumaci lepku nějakou dobu trvá, nežli autoimunitní systém opět poničí střevní sliznici a vytvoří na ní zánět. Doba, po kterou se u celiaků po vysazení bezlepkové diety neprojevují žádné zdravotní potíže, se u jednotlivých lidí velmi liší. U některých lidí může dojít k projevům nemoci za velmi krátkou dobu, u jiných to může trvat i několik let. V mnoha případech, se pak nemoc ale projevuje zcela odlišně, nežli poprvé. Např. pokud se u pacienta celiakie diagnostikovala na základě běžných klinických příznaků, jakými jsou úbytek hmotnosti, bolesti břicha, průjmy, zvětšené břicho, nadýmání, neprospívání (zejména u dětí), nechutenství a anémie, pak po vysazení diety se můžou příznaky nemoci zcela změnit. Pacient může trpět depresemi, může ho postihnout jiná autoimunitní nemoc, předčasná osteoporóza a mnohé další. Tyto zdravotní potíže si ale s celiakií nespojí, protože ty původní projevy nemoci byly jiné. Pokud se tedy nevrátí zdravotní potíže, které nemoc signalizovaly původně, pacient se dál utvrzuje v myšlence, že dodržovat dietu nemusí.

 

Je to ale chyba, která může mít pro pacienty fatální následky.

 

Podobně je tomu i u nechtěného porušování diety. Někteří pacienti na bezlepkové dietě se nechtějí omezovat a stravují se v běžných restauracích, kde si vybírají přirozeně bezlepková jídla nebo se s obsluhou domluví na úpravě nabízených jídel. Tento přístup může znamenat časté porušování diety, protože ve většině restaurací není možné zabránit kontaminaci. Kuchyň, kde se běžně pracuje s pšeničnou moukou a dalšími surovinami obsahujícími lepek je pro přípravu bezlepkového jídla naprosto nevhodná. I v tomto případě, kdy pacient dlouhodobě, i když nezáměrně, porušuje dietu, může dojít ke stejnému efektu. Tedy, že se projevy nemoci zcela liší od těch původních, kdy byla nemoc diagnostikovaná. Pacient si pak porušování diety, i přes různé zdravotní potíže, neuvědomuje.

 

Dodržování bezlepkové diety není jednoduché. Je třeba mít určité znalosti, osvojit si určité dovednosti a především se opevnit trpělivostí. Pro celiaky je to celoživotní úděl, který je postihl, a oni nemají na vybranou.

 

Pro ty, kteří drží bezlepkovou dietu dobrovolně, je to jen rozmar, který z hlediska zdraví nemá žádný význam.