Kategorie: Aktuality

Archiv starších aktualit

 

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

a Informační středisko EUROPE DIRECT Liberec

vás zve na akci pro celiaky a širokou veřejnost

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně

 

v úterý 18. června 2013 v 17.30 hodin

 

Program:

 

Seminář na téma – bezlepkově po Evropě

 • informace o podpoře celiaků v jiných evropských státech
 • podmínky pro dodržování bezlepkové diety v jiných evropských státech
 • cestování s bezlepkovou dietou po Evropě
 • diskuse, rady, typy, nápady

 

možnost objednání trvanlivých bezlepkových potravin, více na www.berosa.cz

 

Na akci není nutné se registrovat ani přihlásit, neplatí se žádné poplatky. Nabízený program není závazný. V případě, že přítomní mají zájem o poradenství, či informace z jiné oblasti, je možné program přizpůsobit, popř. doplnit.

 

Akce je podpořena z Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013 MZČR a z programu Podpora preventivních a léčebných programů rezortu zdravotnictví Libereckého kraje.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia.zbl@seznam.cz

www.celia-zbl.cz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na úterním benefičním koncertě se můžete těšit na ukázku a ochutnávku produktů Jizerských pekáren, pekárny Motl a firem Poex a Schär.

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslanecká sněmovna projednala senátní návrh zákona na zrušení skaret. Paní poslankyně Pecková vznesla návrh, aby zákon o zrušení skaret byl zamítnut. Tento návrh neprošel. Nyní bude zákon projednáván ve druhém čtení. 

Přehled hlasování o návrhu paní poslankyně Peckové na zamítnutí zákona najdete na tomto odkazu:

 

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=57813

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Putování po Vltavě s vodáckým klubem RAK

 

V termínu od 30. 6. do 13. 7. 2013 je vodácký tábor i pro děti s bezlepkovou­ dietou

 

Více informací na http://vodacketabory.cz/

 

kontakt Ing. Petr Vaníček, tel. 605 486 136

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA

NRZP ČR a KDU-ČSL si Vás dovolují pozvat na společný happening

STOP sKARTĚ aneb LURDY NA MPSV

 

který se uskuteční

v úterý 7. 5. od 11.00 hodin

před budovou MPSV ČR, Na Poříčním právu 1

 

Obsahem happeningu bude:

 • okamžité ukončení vydávání sKaret
 • zrušení již vydaných sKaret
 • ústavní stížnost podaná NRZP ČR a Senátem ČR
 • rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů
 • výzva poslancům, kteří začnou 7. 5. projednávat zákon k sKartám
 • návrh řešení KDU-ČSL, tzv. koncesní OPEN CHOICE model a zastavení šikany lidí se zdravotním postižením prostřednictvím chybných rekvalifikací ZTP

Součástí happeningu bude divadelní představení, kdy budou představitelé KDU-ČSL a NRZP zázračně uzdravovat zákonem, jako to učinilo MPSV v případě lidí se zdravotním postižením – tzv. Lurdy škrtem pera.

 

Za NRZP ČR vystoupí:

 • Václav Krása, předseda
 • Jan Hutař, ředitel legislativního odboru
 • Patrik Nacher, tiskový mluvčí

Za KDU-ČSL vystoupí:

 • Jan Bartošek, místopředseda strany pro sociální politiku
 • Alexandra Alvarová, tisková mluvčí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá poradenskou akci pro celiaky i širokou veřejnost

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

16. dubna 2013 v 17.30 hodin

Program: 

Seminář na téma – sociální aspekty bezlepkové diety

 • dávky státní sociální podpory a hmotné nouze
 • příspěvek na péči
 • jak a kde požádat o pomoc v případě celiakie u dětí a v případě celiakie u dospělých
 • ostatní
 • možnost objednání trvanlivých bezlepkových potravin, více na www.berosa.cz

Na akci může přijít kdokoliv, kdo chce využít poradenství. Na akci není nutné se registrovat ani přihlásit, neplatí se žádné poplatky.

Nabízený program není závazný. V případě, že přítomní mají zájem o poradenství, či informace z jiné oblast, je možné program přizpůsobit.

Akce je podpořena z Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013 MZČR.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia.zbl@seznam.cz

www.celia-zbl.cz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. března prodejny Jizerských pekáren rozšiřují nabídku bezlepky

Od ledna 2013 začaly Jizerské pekárny v Liberci na Šaldově náměstí nabízet každodenně bezlepkové pečivo i s kratší dobou trvanlivosti. Kromě chleba zde naleznete i sladké a slané pečivo.

Od března 2013 pro vás připravily rozšíření o další prodejny a to: Česká Lípa (Děčínská 1699 - u naší pekárny), Mladá Boleslav (obchodní centrum Olympie), Jičín (prodejna v Kauflandu) a Český Dub. Bude zde nabízena i novinka bílé a tmavé chlebíky včetně žemlí a loupáků v pečících sáčcích. Nedílnou součástí je široká nabídka bezlepkových směsí.

Pozor, po dobu celého března zde každý, kdo zakoupí některý z bezlepkových výrobků Jizerských pekáren, obdrží dárek ve formě bezlepkového pečiva v pečícím sáčku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá poradenskou akci pro celiaky i širokou veřejnost

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

19. března 2013 v 17.30 hodin

Program:

 • Poradenství
  • diagnostika celiakie
  • bezlepková dieta
  • sociální podpora
  • ostatní
 • možnost objednání trvanlivých bezlepkových potravin, více na www.berosa.cz

 

Na akci může přijít kdokoliv, kdo chce využít poradenství. Na akci není nutné se registrovat ani přihlásit, neplatí se žádné poplatky.

Akce je podpořena z Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013 MZČR.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia.zbl(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace

 

MPSV ČR vydalo v roce 2012 méně na dávkách a důchodech celkem o 9,3 miliardy korun. Alarmující je skutečnost, že došlo k úspoře u příspěvku na péči o 1 miliardu a 600 miliónů korun. Je to obrovská částka a svědčí to o tom, že nové hodnocení míry závislosti je špatné a vede k odebírání příspěvku na péči u lidí, kteří ho nutně potřebují.

 

Podle informací jednoho krajského Úřadu práce jsou dokonce hromadně odebírány průkazy ZTP a ZTP/P. Pokud skončí datum platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, dochází k jejich prodloužení pouze u každé páté průkazky. Opět je to o způsobu posuzování. 

 

Pokud se vám stane, že je vám odebrán PnP nebo PnP nepřiznán, braňte se. Je nezbytné se vždy odvolat, a to prostřednictvím Úřadu práce přímo na MPSV ČR, odbor odvolacích agend, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. Způsob odvolání a termín je vždy součástí rozhodnutí. Do odvolání vypište důvody, proč nesouhlasíte s rozhodnutím PL a podrobně popište, proč vaše dítě potřebuje pomoc druhé osoby při provádění daného úkonu.

 

Pokud neuspějete u odvolání, nebojte se podávat správní žaloby, které se podávají ke Krajským soudům. Pokud budete potřebovat poradit, tak se můžete obrátit mailem na poradnu NRZP ČR, poradnanrzp@nrzp.cz.

 

Petice za zachování fungujícího zdravotnictví:

 

http://www.nrzp.cz/component/content/article/25/959-petice-obcanu-cr-za-zachovani-fungujiciho-zdravotnictvi.html

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový článek o laktózové intoleranci naleznete v sekci aktivity.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZP přispívá na bezlepkovou dietu celiakům.

Na rozdíl od loňského roku se příspěvek zvyšuje z částky 900,- Kč za čtvrtletí na 1 500,- Kč za čtvrtletí a vztahuje se na dětí až do 26 let pokud jsou studenty.

 • Příspěvek je určen pro klienty do věku 26 let včetně (za předpokladu, že jsou nezaopatřenými dětmi - studenty) s diagnózou celiakie.
 • Zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím).
 • Příjemce příspěvku je k datu podání „Žádosti o poskytnutí příspěvku “pojištěný u VZP ČR, nemá u VZP vymahatelné nedoplatky pojistného nebo penále a není přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně.

 K žádosti je nutné připojit tyto doklady:

 • Doklad o potvrzení diagnózy celiakie (předkládá se 1x, při první žádosti o příspěvek).
 • Doklady o nákupu potravin bez lepku v českých korunách s datem z příslušného čtvrtletí roku 2013.

Podmínky uznání platebního dokladu:

 • na platebním dokladu vydaného přímo pokladnou (supermarkety, prodejny Zdravé výživy apod.) musí být u každé potraviny uvedeno, že se skutečně jedná o bezlepkovou (bývá nastaveno v pokladním systému),
 • nebo v supermarketech pracovník na informacích napíše na platební doklad u zakoupené potraviny, že se jedná o bezlepkovou potravinu, platební doklad orazítkuje a podepíše,
 • nebo prodejce napíše ručně na platební doklad výčet nakoupených potravin, u kterých bude uvedeno, že se jedná o bezlepkové potraviny. Doklad označí razítkem prodejny a svým podpisem.

 

Předložené doklady o nákupu potravin bez lepku se za příslušné čtvrtletí sčítají:

 • v dubnu (podání žádosti od 1. do 30. 4.) pouze na doklady vystavené v období 1. 1. – 31. 3., max. výše příspěvku
  1 500 Kč
 • v červenci (podání žádosti od 1. do 31. 7.) pouze na doklady vystavené v období 1. 4.  – 30. 6., max. výše příspěvku
  1 500 Kč
 • v říjnu (podání žádosti od 1. do 31. 10.) pouze na doklady vystavené v období 1. 7. – 30. 9., max. výše příspěvku 1 500 Kč
 • v lednu následujícího kalendářního roku (podání žádosti od 1. 1. do 10. 1. – TADY  POZOR), pouze na doklady vystavené v období 1. 10. – 31. 12. předchozího kalendářního roku, maximální výše příspěvku 1 500 Kč.

Další informace:

 • Nevyčerpanou částku za příslušné čtvrtletí není možné převádět do dalšího období.
 • Žádost, která není předložena dle podmínek, a s ní související částka není načítána pro další období.
 • VZP ČR si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedených v Obchodním rejstříku dodavatele, který platební doklad vystavuje.

Více na: http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/bezlepkova-dieta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další novinka už nejen pro Liberecké:

Koncem ledna 2013 jsou v Globusu 2 bezlepkové novinky od Jizerských pekáren:

Mufiny straciatella bezlepkové (balení po 2ks) 120g

Mufiny čokoládové bezlepkové (balení po 2ks) 120g

Minimální trvanlivost je 3 měsíce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá akci pro nově diagnostikované celiaky, zkušené celiaky i širokou veřejnost

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

19. února 2013 v 17.30 hodin

Program:

 • Přednáška na téma: Bezlepková dieta v praxi (volné pokračování přednášky z minulého měsíce Diagnóza 900 – celiakie)
  • podstata bezlepkové diety
  • bezlepkové potraviny
  • bezlepkové vaření a pečení
  • poradenství, diskuse
 • možnost objednání trvanlivých bezlepkových potravin, více na www.berosa.cz

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia.zbl(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

Akce je podpořena z Fondu zdraví Statutárního města Liberce a grantového fondu Libereckého kraje

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jizerské pekárny nabízejí novinku:

 

pečivo v pečících sáčcích.

Více na:

http://www.jipek.cz/redakce/index.php?lanG=cs&portal=892&subakce=news&

Od začátku ledna 2013 začali Jizerské pekárny nabízet v Liberci pro celiaky ve své prodejně Harmonie na Šaldově náměstí bezlepkové pečivo. Kromě chleba také i slané a sladké pečivo.

Od středy 16. 1. 2013 připravili pro každého bezlepkového zákazníka dárek v podobě 1 balení bezlepkového pečiva v pečícím sáčku. Výše nákupu není omezena, jen je nutné při něm nakoupit alespoň jeden bezlepkový výrobek.

 

Liberecké Harmonie

 • Harmonie - PEKAŘSTVÍ NA ŠALĎÁKU - podniková prodejna Jizerské pekárny spol s r.o. Liberec
 • Harmonie - podniková prodejna Jizerské pekárny spol. s r.o.
  Kunratická - zakasová zóna TESCO, Liberec
 • Harmonie - podniková prodejna Jizerské pekárny spol. s r.o.
  Třída1.máje 51/478, Liberec
 • Harmonie - podniková prodejna Jizerské pekárny spol. s r.o.
  Kaufland LB - zakasová zóna, Třída Milady Horákové, Liberec
 • Harmonie - Kantýna SPŠ - podniková prodejna Jizerské pekárny spol. s r.o.
  Masarykova 460/3, Liberec - Staré Město

Jablonecké/á Harmonie

 • Harmonie - podniková prodejna Jizerské pekárny spol. s r.o.
  Lidická 405/3, Jablonec nad Nisou

 

Turnovské Harmonie

 • Harmonie - Pekařství - podniková prodejna Jizerské pekárny spol. s r.o.
  Hluboká 144, Turnov
 • Harmonie - Pekařství - podniková prodejna Jizerské pekárny spol. s r.o.
  Nádražní 2183, Turnov

Více na: http://www.jipek.cz/cs/prodejny/podnikove-prodejny.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá  edukační akci pro celiaky a širokou veřejnost

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

15. ledna 2013 v 17.30 hodin

Program:

 • Přednáška na téma: Diagnóza 900 – celiakie, aneb proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu
  • příznaky celiakie
  • diagnostikování celiakie
  • léčba celiakie
  • poradenství, diskuse
 • možnost objednání trvanlivých bezlepkových potravin, více na www.berosa.cz

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

Akce je podpořena z Fondu zdraví Statutárního města Liberce a grantového fondu Libereckého kraje

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá předvánoční setkání nejen pro celiaky

 

v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

 

18. prosince v 16.00 hodin

Program:

Přednáška na téma: Příspěvek na péči u dětí s celiakií

Seminář na téma: Pečení bezlepkového cukroví a jiných vánočních pochoutek

 • ukázky přípravy vánočního cukroví
 • ochutnávky
 • mikulášská nadílka

Možnost nákupu trvanlivých bezlepkových potravin

Poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá předvánoční setkání nejen pro celiaky

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

výjimečně 4. úterý v měsíci tj. 27. listopadu v 17.30 hodin

 

Program:

Přednáška na téma: Příspěvek na péči u dětí s celiakií

Seminář na téma: Pečení bezlepkového cukroví a jiných vánočních pochoutek

 • ukázky přípravy vánočního cukroví
 • ochutnávky
 • mikulášská nadílka

Možnost nákupu trvanlivých bezlepkových potravin

Poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhá schůzka Klubu celiaků Ostrava s ochutnávkou vánočního cukroví

Zveme Vás na v pořadí 2. schůzku v pondělí 10. 12. 2012 v 17:30 v salónku v restauraci U Kocoura v centru Ostravy (tramvajová zastávka Elektra, zezadu za bývalou kavárnou Elektra). Tuto schůzku chceme spojit s ochutnávkou cukroví – pokud budete mít čas a chuť, připravte nějakou ukázku vánočního cukroví a přineste s sebou i s receptem pro inspiraci (není podmínkou účasti na schůzce).

Malou ochutnávku nám přislíbil pan Michalík z prodejny Zdravý styl, kde je možné cukroví následně objednat. ODKAZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité upozornění pro rodiny s dětmi s celiakií:

 

Od 1. 12. 2012 vstupuje v platnost zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti sociálního zabezpečení.

 

Opět bude možný souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči.

 

Pokud je v rodině dítě s celiakií, které by mohlo obdržet příspěvek na péči, ale příspěvek na péči nebyl přiznán z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, tak je nezbytné o příspěvek na péči požádat Úřad práce na příslušném formuláři. Obdobně je tomu i opačně. Rodina, která pobírala příspěvek na péči u dítěte do 4 let věku a nepobírala rodičovský příspěvek, si o něj může požádat. Pravděpodobná výše rodičovského příspěvku bude stanovena tak, že by měla činit podíl z částky 220 000,- Kč za 48 měsíců. Záleží také na tom, zda rodina již nějakou částku z rodičovského příspěvku vyčerpala.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité upozornění: Vyúčtování příspěvku na bezlepkovou dietu musí být na VZP předloženo nejpozději do 10. ledna 2013 za poslední čtvrtletí r. 2012.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud vám byl zamítnut příspěvek na péči u dítěte s celiakií, vyplňte přiložený dotazník a pomožte tak nashromáždit podklady pro nastávající jednání na MPSV.
Viz článek "NRZP oslovuje" (devátá aktualita na této stránce).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na Setkání celiaků v Brně naleznete zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání nejen celiaků

 

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

 

16. října v 16.00 hodin

Program:

 • Přednáška na téma: Diskriminace celiaků
  • co je to diskriminace
  • jak se účinně bránit
 • možnost nákupu trvanlivých bezlepkových produktů a nových katalogů Celiatika
 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

 

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email:celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přichystali jsme pro vás sérii nových článků zabývajících se sociální problematikou celiakie.

 

Jak pečuje stát o celiaky?

 

Jakou podporu mají rodiče, kteří pečují o dítě s celiakií?

 

Proč by se měla léčba celiakie hradit ze zdravotního pojištění

 

Všechny naleznete v sekci Aktivit.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostikování celiakie - Metodický pokyn ve Věstníku MZČR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pořad A DOST! ve spolupráci s časopisem dTest se zaměřil na domácí pekárny chleba. Ačkoliv v testu nebylo zahrnuto pečení bezlepkového chleba, přesto mohou být některé poznatky z testů plynoucí důležité i pro celiaky.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na nadcházející setkání celiaků v Litoměřicích naleznete v příslušné sekci.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¨

pořádá setkání nejen pro celiaky

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

18. září v 17.30 hodin

Program:

 • Seminář na téma: Bezlepkové potraviny
  • bezlepkové potraviny v supermarketech, zdravých výživách a na internetu
  • dostupnost bezlepkových potravin v Čechách
  • bezlepkové potraviny v Německu (jiných zemích Evropy)
 • možnost nákupu trvanlivých bezlepkových potravin
 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia.zbl(zavináč)seznam.cz

www.celia-zbl.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NRZP oslovuje

organizace zástupců osob s různým typem postižení a žádá je, aby prostřednictvím svých členů a klientů vyplnili dotazník, který bude podkladem pro jednání na MPSV v souvislosti s hromadným odebíráním PnP osobám se zdravotním postižením. Prosíme, připojte se a pomožte vyplněním dotazníku připravit podklady pro takové jednání a pro mediální kampaň.

Tato kampaň se týká i rodin, které mají děti s celiakií. Od 1. 1. 2012 se začaly téměř systematicky odebírat PnP rodinám dětí s celiakií. Nejčastěji PL uzná 2 životní potřeby, při jejichž zvládání dítě potřebuje pomoc: stravování a péče o zdraví. I přes zdánlivě úspěšné jednání na MPSV, kde účastníci jednání z MPSV uznali naše argumenty, se dětem s celiakií neuznává další důležitá životní potřeba, a to osobní aktivity. Bližší vymezení této aktivity zahrnuje také: …stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např.  …volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

 

Tuto životní potřebu děti s celiakií zvládají pouze za pomoci rodičů, či jiné pečující osoby, a to proto, že při jejím uskutečňování nejsou zajištěny základní fyziologické potřeby (jídlo, pití) v přijatelném standardu. Mezi lidmi se totiž za základní fyziologické potřeby chybně považuje pouze vyměšování, ale základní fyziologickou potřebou je i strava, tedy jídlo a pití. Pokud se dítě nemá možnost najíst a napít ve školní jídelně, ve veřejné stravovně, či v jiném zařízení společně s ostatními dětmi, které jsou účastni stejné aktivity, nelze mluvit o přijatelném standardu. U některých dětí je mimo to ještě nutný dohled během provádění takové aktivity, protože pozření nevhodného jídla může pro dítě s celiakií znamenat vážnou újmu na zdraví.

Z uvedeného vyplývá, že dítě s celiakií, které má lékařem indikovanou bezlepkovou dietu potřebuje pomoc při zvládání 3 životních potřeb: stravování, péče o zdraví a osobní aktivity.

Teorie PL o zvládání životní potřeby osobní aktivity u dětí s celiakií je naprosto zcestná a svědčí o tom, že PL nevědí o péči o dítě s celiakií vůbec nic.

Např. viz vyjádření jedné posudkové komise MPSV:

… Pokud se týče dietního režimu, pak je schopen se zúčastnit různých aktivit, kroužků i výletů se školou s domácí stravou eventuelně i s možností vlastního teplého jídla, neboť v restauračních zařízeních a někde i v marketech je již počítáno s možností jídlo ohřát, či za dohledu pedagoga jednoduché bezlepkové jídlo objednat. Pokud se týče táborů, pak je nutno se zaměřit na tábory speciální jako např. již existují tábory pro diabetiky a jiné poruchy. Letní tábory či školy v přírodě se uskutečňují jen ojediněle v roce, a proto je nelze hodnotit z hlediska dlouhodobosti...

Kdo někdy pečoval o dítě s celiakií, ví, že celé toto zdůvodnění neuznání potřeby osobní aktivity je zcestný.

Vyjádření k jednotlivým tvrzením PL:

… pak je schopen se zúčastnit různých aktivit, kroužků i výletů se školou s domácí stravou eventuelně s možností vlastního teplého jídla…


PL nebere v potaz, že jídlo se kazí, a tedy není možné zajistit po dobu delší jak několik desítek minut to, aby bylo pro dítě ještě bezpečné ke konzumaci zejména v přetopených školních a jiných prostorách, příp. v létě venku.

…i s možností vlastního teplého jídla…


I vlastní jídlo musí pečující osoba připravit. Pokud se ostatní zdravé děti najedí ve školním, či jiném zařízení a u dítěte s celiakií musí pečující osoba jídlo připravit zvlášť a ještě zabezpečit jeho bezpečné zabalení, dopravu apod. jedná se o mimořádnou péči splňující ustanovení vyhlášky. Neboli nejedná se o provádění životní potřeby v přijatelném standardu.

…neboť v restauračních zařízeních a někde i v marketech je již počítáno s možností jídlo ohřát…
 

To rozhodně není pravda. Je to možné jen někdy a někde a není možné se na to spolehnout. V marketech se jídlo rozhodně ohřát nedá. A jen velmi sporadicky něco koupit. Ale i kdyby to fungovalo, jak PL popisuje, opět se nejedná o provádění životní potřeby v přijatelném standardu.
Přijatelný standard je situace, kdy se dítě nají společně s ostatními a jídlo je mu tedy připraveno jinou nežli pečující osobou.

…za dohledu pedagoga jednoduché bezlepkové jídlo objednat…


To je naprostý nesmysl. Drtivá většina pedagogů nemá vůbec tušení co je to celiakie, bezlepková dieta a jak ji zabezpečit. Není možné spoléhat na jeho dohled. Objednání bezlepkového jídla v běžném stravovacím zařízení je téměř vždy nemožné z mnoha důvodů:


• personál vůbec netuší, co obnáší bezlepková dieta,
• personál není ochotný připravit bezlepkové jídlo,
• personál je ochoten, ale nezvládne to, a jídlo není pro celiaka bezpečné, kvůli použití (i nechtěnému) suroviny s obsahem lepku,
• personál není schopen zajistit, aby i dobře připravené bezlepkové jídlo nebylo v jídelně, kde se vaří běžná jídla s obsahem mouky a jiných surovin s lepkem, kontaminováno apod.


I když je možné připustit výjimky, jedná se pouze o výjimky nikoliv o standard. Není možné považovat výjimky za přijatelný standard.

...Pokud se týče táborů, pak je nutno se zaměřit na tábory speciální jako např. již existují tábory pro diabetiky a jiné poruchy…


Tady PL jednoznačně přiznává, že je nutné využít jiných alternativních a tedy nestandartních možností. Jedná se tedy o souhlas s tím, že dítě nemůže navštěvovat běžné tábory pro neschopnost zajištění základní fyziologické potřeby (jídla) standartním způsobem.

 

Pokud patříte mezi „postižené“ rodiny nebo víte o případech, kde dětem s celiakií nebyl přiznán PnP, zapojte se do akce:

 

 • vyplňte dotazník
 • vyplněný dotazník pošlete mailem nebo poštou viz kontakty
 • popište svůj příběh a pošlete mailem nebo poštou viz kontakty
 • spolupracujte s námi a spolu s námi s NRZP
 • a pamatujte: „V jednotě je síla“ (viz Svatoplukovy pruty, resp. synové)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání nejen celiaků

 

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

 

21. srpna v 16.00 hodin

Program:

 • Seminář na téma: Celiakie u seniorů a lidí ve středním věku
  • diagnostikování celiakie u seniorů a lidí ve středním věku
  • zajištění bezlepkové stravy u seniorů
  • podpora/nepodpora seniorů a lidí ve středním věku
 • možnost nákupu trvanlivých bezlepkových produktů a katalogů Celiatika
 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

 

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email:celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

pořádá setkání nejen pro celiaky

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

17. července v 17.30 hodin

Program:

 • Seminář na téma: Celiakie u seniorů a lidí ve středním věku
  • diagnostikování celiakie u seniorů a lidí ve středním věku
  • zajištění bezlepkové stravy u seniorů
  • podpora/nepodpora seniorů a lidí ve středním věku
 • možnost nákupu trvanlivých bezlepkových produktů a katalogů Celiatika
 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádřete se k návrhu strategie pozitivního stárnutí

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách první teze Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (NSPPS), aby se k němu mohla veřejnost vyjádřit. Strategie by měla napomoci v odstraňování přetrvávajících stereotypů ke stáří ve společnosti a zvýšit kvalitu života všech generací v České republice. Výchozím rámcem strategie jsou práva seniorů a společenské hodnoty, od nichž se odvíjí ostatní priority.

Kompletní verzi Národní strategie najdete na http://www.mpsv.cz/cs/12968 , kde se můžete seznámit se zpracovanými výstupy 1. setkání k jednotlivým prioritám národní strategie:

 

Celoživotní učení

Zaměstnávání starších osob a seniorů

Dobrovolnictví seniorů

Mezigenerační dialog

Kvalitní prostředí pro život seniorů

Zdravé stárnutí

Péče o seniory

 

Připomínky k NSPPS můžete posílat Lence Bočkové z oddělení politiky sociálního začleňování MPSV, e-mail: lenka.bockova@mpsv.cz , tel: 221 922 688. Více informací naleznete na adrese: www.mpsv.cz .

 

Vzhledem k tomu, že i mezi celiaky je hodně seniorů, můžete využít příležitosti a vyjádřit se v souvislosti se svými problémy. Celiakie a její léčba je stále velmi opomíjená právě nejvíce v oblasti sociální péče a pro seniory představuje většinou větší problém, nežli u rodin s dětmi. Přesto se podpora (i když mizivá) zaměřuje výhradně na rodiny s dětmi. Apelujeme tedy na seniory, aby o svých problémech nemlčeli. Pro seniory je dodržování bezlepkové diety často velmi problematické.

 

Pokud je pro vás celá problematika příliš složitá a v textu se dobře neorientujete, napište své připomínky do poradny na těchto webových stránkách nebo na mail naší organizace: celia(zavináč)seznam(tečka)cz. Pokud nemáte přístup na internet, či příležitost poslat mail, můžete své připomínky vznést na některé z pravidelných akcí, které pořádáme každý měsíc, my je zpracujeme a na MPSV předáme. Své připomínky mohou samozřejmě vznést i mladí lidé (např. děti, vnoučata, či jiní příbuzní a známí), kteří mají přehled o problémech seniorů, či o seniory pečují a znají jejích problémy.

 

Příští akce 17. 7. 2012 v Liberci a 21. 8. 2012 v Jablonci bude mimo jiné zaměřena i na problematiku seniorů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sekci Aktivit naleznete článek zabývající se označováním bezlepkových potravin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání nejen celiaků

 

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

 

19.června v 16.00 hodin

Program:

 • Seminář na téma: bezlepkové pečení (interaktivní kurz pečení)
 • pečeme Hawajské koláčky
 • pečeme Leopardí buchtu
 • časté chyby při bezlepkovém pečení
 • možnost nákupu trvanlivých bezlepkových produktů a katalogů Celiatika
 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

 

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na setkání litoměřických celiaků naleznete v příslušné sekci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaple Vzkříšení se nachází naproti městskému úřadu, viz. mapa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na setkání turnovských celiaků naleznete v příslušné sekci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na jarní setkání celiaků v Brně naleznete zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá setkání nejen pro celiaky

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

15. května v 17.30 hodin

Program:

 • Seminář na téma: bezlepkové pečení (interaktivní kurz pečení)
 • pečeme malé koláčky
 • pečeme tvarohový ovocný koláč
 • časté chyby při bezlepkovém pečení
 • možnost nákupu trvanlivých bezlepkových produktů a katalogů Celiatika
 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demonstrace

Níže zveřejňujeme email od Bc. Václava Krásy, předsedy NRZP ČR, týkající se plánované demonstrace STOP VLÁDĚ pořádané v sobotu v Praze.

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám noviny Stop Vládě, které byly vydány v souvislosti s přípravou celonárodní demonstrace, která se uskuteční 21. 4. 2012 ve 13:00 hodin v Praze na Václavském náměstí. NRZP ČR je jednou z organizací, která se přihlásila k této iniciativě, a která se spolupodílí na její přípravě. Smyslem demonstrace je dát vládě signál, že občané ČR nesouhlasí s asociální politikou současné vlády, s privatizací státu a jeho činností, s likvidací řady veřejných služeb.

 

My, lidé se zdravotním postižením, jsme jako jedni z prvních poznali důsledky činnosti této vlády Všichni velmi dobře víte, že byla snížena podpora mobility občanů se zdravotním postižením, že se zpřísňují podmínky přiznání příspěvku na péči, že mnozí z nás přicházejí o invalidní důchody, že nefunguje systém příspěvků na schodišťové plošiny, a že získat průkaz ZTP je dnes téměř nadlidský úkol. Pokud tato vláda bude takto pokračovat, čeká nás v příštím roce zvyšování poplatků ve zdravotnictví, delší čekací doby na zdravotní péči, téměř nulová valorizace důchodů a mnohem vyšší ceny léků, potravin a zdravotnických prostředků, protože dojde k dalšímu zvyšování daně z přidané hodnoty. Z výše uvedených důvodů rozhodlo předsednictvo NRZP ČR o účasti na společné demonstraci.

 

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu, že jsme partnery a podílíme se na přípravě demonstrace, dokázali jsme zajistit i potřebné služby pro Vás, kteří se demonstrace účastníte. Vpravo od sochy sv. Václava bude vyhrazený sektor pro osoby na vozících a pro další osoby se zdravotním postižením. Na tribuně budou přítomni tlumočníci do znakového jazyka a přímo na Václavském náměstí bude i bezbariérové WC. V příloze Vám posílám  mapu Václavského náměstí s vyznačením sektoru pro osoby se zdravotním postižením. Pokud budete potřebovat parkovat, tak nejbližší parkoviště je naproti Hlavního nádraží, kam se dá sjet přímo z magistrály (Wilsonova ulice). Toto parkoviště je však placené. Z tohoto parkoviště na Václavské náměstí se jde asi 10 minut. Pokud budete parkovat na záchytných parkovištích, tak je možné se na Václavské náměstí dostat metrem trasa A a C, stanice Museum. Na této stanici je bezbariérový výstup.

 

Věřím proto, že řada z Vás se do Prahy vypraví. Jednotlivé odborové svazy zajišťují dopravu ze všech větších měst ČR. Koordinátoři NRZP ČR v krajských městech mají informace, kde jsou volná místa v autobusech či vlacích, které vypravují odborové svazy a stačí, když se na ně obrátíte, oni Vám zajistí místo v těchto dopravních spojích. V příloze Vám posílám tabulku spojení na krajské koordinátory NRZP ČR.  Demonstrace na Václavském náměstí začíná ve 13:00 hodin, ale bude lépe, když se na Václavské náměstí dostavíte přibližně kolem 12 hodiny.

 

NRZP ČR je připravena uhradit část nákladů, spojených s dopravou na demonstraci. Pokud byste dokázali se domluvit na společném mikrobusu, či autobusu, jsme schopni náklady takové dopravy uhradit. Samozřejmě, že tuto věc je nezbytné nejprve konzultovat s ředitelem regionálního odboru NRZP ČR, panem Jiřím Venclem, tel.: 604 235 885, e-mail: j.vencl@nrzp.cz.

 

Vážení přátelé,

je velmi důležité, abychom byli schopni se hlasitě ozvat proti asociálním zákonům, které zhoršují náš život. Proto věřím, že uděláte všechno proto, aby Vás do Prahy přijelo co nejvíc. Demonstrace je dobře organizačně připravena a myslím si, že se nemusíte ničeho obávat.

 

Těším se na setkání s Vámi 21. 4. 2012 na Václavském náměstí.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Odkaz ke stažení novin STOP VLÁDĚ

Odkaz ke stažení seznamu krajských koordinátorů

Mapa demonstrace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání nejen celiaků

 

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

 

17.dubna v 16.00 hodin

Program:

 • Seminář na téma: Diagnostikování celiakie
 • kdy provést vyšetření na celiakii
 • jak se celiakie vyšetřuje
 • mýty o celiakii
 • možnost nákupu trvanlivých bezlepkových produktů a katalogů Celiatika
 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

 

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na setkání turnovských celiaků naleznete v příslušné sekci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění:

 

Od 1. 4. 2012 platí nová Vyhláška č. 39/2012 z dne 23. ledna 2012

o dispenzární péči a dosavadní Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje.

 

Pro celiaky se změnou vyhlášky nic nemění.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připravují se změny, které by zmírnily dopad přijatých norem platných od 1. 1. 2012 v oblasti sociální péče. 

Bude opět umožněn souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 4 let věku, přičemž zůstane možnost volby výplaty rodičovského příspěvku. U dětí od 4 do 7 let dojde k navýšení výše příspěvku na péči o určitou částku, která však dosud není známa. Tyto změny by měly být zapracovány do návrhu zákona, který je projednáván v současné době v Poslanecké sněmovně jako tisk č. 594. Tento tisk je v současné době ve druhém čtení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na setkání litoměřických celiaků naleznete zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o setkání turnovských celiaků naleznete zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá setkání nejen pro celiaky

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

20. března v 17.30 hodin

Program:

 • Seminář na téma: Diagnostikování celiakie
 • kdy provést vyšetření na celiakii
 • jak se celiakie vyšetřuje
 • mýty o celiakii
 • možnost nákupu trvanlivých bezlepkových produktů a katalogů Celiatika
 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá na bezlepkovou dietu. Více zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZP v roce 2012 přispívá na bezlepkovou dietu. Více zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání nejen celiaků

 

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

 

21.února v 16.00 hodin

Program:

 • Přednáška na téma: Co přinesla sociální reforma celiakům
 • činnost organizace v roce 2011
 • možnost výhodného nákupu bezlepkových potravin a katalogu Celiatika
 • diskuse, rady, tipy, nápady

 

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nadcházejícím setkání celiaků v Turnově naleznete příslušné sekci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR, DŮLEŽITÉ!

 

Rodiče zdravotně postižených dětí mladší tří let, kterým byl přiznán rodičovský příspěvek z toho důvodu, že dítě bylo uznáno dlouhodobě (těžce) zdravotně postižené, si mohou pouze do 31. ledna 2012 zvolit, zda si přejí pobírat rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte ve výši 7600,- Kč měsíčně. Pokud si rodičovský příspěvek nezvolíte do 31. ledna 2012 bude vám automaticky přiznán příspěvek na péči ve výši 3 000,- Kč.

Odkaz na stránky ombudsmana, kde je problematika podrobně popsaná:

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/rady-ochrance-k-vyuziti-moznosti-socialniho-systemu/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá setkání nejen pro celiaky

 

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

17. ledna v 17.30 hodin

 

Program:

 • Seminář na téma: Celiakie a sociální reforma
 • možnost nákupu trvanlivých bezlepkových produktů a katalogů Celiatica
 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343

příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociální reforma 2012

Nabízíme vám soubor otázek a odpovědí v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy, které vstupují v účinnost 1. 1. 2012. Soubor otázek vyplynul z dotazů občanů, které byly směrovány do poraden NRZP ČR. Odpovědi vypracovali pracovníci poradny NRZP ČR v Praze pod vedením pana JUDr. Jana Huťaře.  

Otázky jsou rozděleny podle jednotlivých zákonů, a to počínaje zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a pokračují novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákonem č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi a končí novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Na poslední straně jsou potom odpovědi, které nelze přiřadit k jednotlivým zákonům.

Vybrali jsme pro vás pouze ty otázky a odpovědi, které se týkají nebo se mohou týkat celiaků a jejich rodin. Pokud máte zájem o kompletní materiál, zašleme vám ho na vyžádání mailem.  

Věříme, že vám tato pomůcka pomůže zorientovat se v novém systému sociálního zabezpečení, který se nás některých nějakým způsobem dotýká.  

Kromě poradny naší organizace je vám také k dispozici poradna NRZP na adrese poradna@nrzp.cz, tel.:  266 753 427.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční setkání nejen celiaků

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

20. prosince v 16.00 hodin

Program:

 • Vánoce celiaků – bezlepkové vánoce
 • pečeme na vánoce - cukroví, vánočka, vánoční štola a jiné dobroty-ochutnávka vánočního pečiva Jizerských pekáren a z domácí kuchyně, recepty a návody
 • možnost nákupu katalogu Celiatika za zvýhodněnou cenu
 • možnost výhodného nákupu bezlepkových produktů
 • diskuse, rady, tipy, nápady

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sekci litoměřických celiaků naleznete pozvánku na nadcházející setkání.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku
pořádá setkání nejen pro celiaky

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

15. listopadu v 17.30 hodin

Program:
•    Seminář na téma: využití rychlých testů při diagnostikování celiakie
•    poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady
•    možnost zakoupení katalogu bezlepkových produktů „Celiatika“ za sníženou cenu
•    možnost výhodného nákupu trvanlivých bezlepkových produktů

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslední listopadovou sobotu se uskuteční již deváté setkání celiaků pod záštitou Jizerských pekáren a ve spolupráci s Klubem celiaků Česká Lípa. Výjimečné bude účastí hlavního hosta. Více informací naleznete zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání nejen celiaků

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

18. října v 16.00 hodin

Program:

 • Seminář na téma: Akce pro celiaky a rodinné příslušníky (informační zdroje)
 • organizace celiaků
 • pořádané akce (pravidelné, jednorázové)
 • akce připravované
 • postřehy, názory, připomínky z proběhlých akcí-přijďte říct svůj názor
 • Poradna (poradenství je možné domluvit i individuálně, popř. využít poradnu na webových stránkách organizace)
 • Předání edukačních CD pro celiaky
 • Možnost zakoupení katalogu bezlepkových výrobků za zvýhodněnou cenu
 • Možnost výhodného nákupu trvanlivých bezlepkových potravin

Srdečně zve výkonný výbor.
Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku a Klub celiakie Brno pořádají v sobotu 22. října Setkání celiaků v Brně. Veškeré informace naleznete v pozvánce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

ve spolupráci s Českým svazem žen
v Janově nad Nisou
pořádá seminář na téma:

Co je to  celiakie, aneb proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu

Uskuteční se v prostorách radnice v Janově n. N. dne

11.října 2011 – úterý
 v 15.30 hodin

Program:
•    Seminář na téma: Co je to celiakie-proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu
•    Diskuse, poradenství – k dispozici budou tištěné informační materiály
 

Akce proběhne v rámci projektu Semináře, přednášky a kurzy pro laickou veřejnost a pracovníky školních jídelen za finanční podpory KÚLK.
 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celia - život bez lepku o. s.

ve spolupráci s Klaudiánovou nemocnicí v Mladé Boleslavi-oddělení gastroenterologie a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

pořádají poradenskou a informační akci pro celiaky a širokou veřejnost pod názvem

SETKÁNÍ NEJEN CELIAKŮ

Termín a místo konání: čtvrtek 13. října 2011 od 17,00h

v budově Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Mladé Boleslavi

Program:

 • Přednáška MUDr. Zuzany Andrýskové Marcibálové – Celiakie u dětí
 • Přednáška prim. MUDr. Michala Vašíčka – Celiakie u dospělých
 • Přednáška Ing. Heleny Sasové - Bezlepková dieta v praxi
 • Poradenství, diskuse
 • Prezentace bezlepkových produktů firem: Jizerské pekárny spol. s r.o., Berosa-Helena Sasová
 • Ochutnávka a prodej výrobků prezentujících firem

Akce proběhne v rámci projektu Poradna pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách problematiky celiakie a bezlepkové diety za finanční podpory MZČR.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sdružení jihočeských celiaků o. s. a Celia-život bez lepku o. s. si vás dovolují pozvat na
 

SETKÁNÍ CELIAKŮ


Termín a místo konání: sobota 1. října 2011 od 13:30h
v budově vzdělávacího centra Nemocnice České Budějovice, a.s.
Vedle dětské kliniky, přijít je možné hlavním vchodem nebo
 vedlejším z ulice Schneidera.


Program:

 • Bezlepkové aktuality
 • Valná hromada SJC o. s.
 • Příspěvek gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. na téma celiakie
 • Prezentace firem Jizerské pekárny spol. s r.o. a Extrudo Bečice s.r.o.
 • Poradenství, diskuze
 • Ochutnávka a prodej výrobků prezentujících firem

Akce proběhne v rámci projektu Poradna pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách problematiky celiakie a bezlepkové diety za finanční podpory MZČR.

www.celiakie-jih.cz, www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na akci v České Lípě naleznete v příslušné sekci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ve spolupráci s Českým svazem žen
v Jablonci n. N.
pořádá seminář na téma:

Co je to  celiakie, aneb proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu


Uskuteční se v prostorách Spolkového domu v Jablonci n. N., E. Floriánové 8, malý sál (u recepce), dne

20.října 2011 – čtvrtek
 v 15.00 hodin


Program:
•    Seminář na téma: Co je to celiakie-proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu
•    Diskuse, poradenství – k dispozici budou tištěné informační materiály


Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ve spolupráci s Klubem celiakie Litoměřice o. s.  
pořádá přednášku na téma:

Co je to  celiakie, aneb proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu

Uskuteční se v prostorách hotelu Salva Gvarda na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne :

5.října 2011 v 16.00 hodin

Program:

 • Přednáška na téma: Co je to celiakie-proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu (prof. MUDr. Přemysl Frič, CSc.)

 • Poradna (poradenství je možné domluvit i individuálně, popř. využít poradnu na webových stránkách organizace), k dispozici budou tištěné informační materiály

 • Možnost nákupu trvanlivých bezlepkových potravin

 

Akce proběhne v rámci projektu Poradna pro celiaky a širokou veřejnost v otázkách problematiky celiakie a bezlepkové diety za finanční podpory MZČR.


Bližší informace na tel. 723 515 377, 602 109 343, 604 305 461
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz, VladimiraHovorkova@seznam.cz
www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 20. září se pravidelné setkání celiaků na libereckém Perštýně nekoná.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání nejen celiaků 

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

16. srpna v 16.00 hodin

Program:
 • Seminář na téma: Sociální dopady bezlepkové diety 
 • Možnost výhodného nákupu trvanlivých bezlepkových potravin a testu Biocard (www.berosa.cz). V případě zájmu je možné zboží dopředu objednat na obchod@berosa.cz
 • Poradna (poradenství je možné domluvit i individuálně, popř. využít poradnu na webových stránkách organizace)

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
POZOR změna webových stránek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 19. 7. 2011 se pravidelné setkání celiaků v Liberci nekoná.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránky občanského sdružení Celia - život bez lepku naleznete od 14. června 2011 na nové adrese

www.celia-zbl.cz

 

Pozor, stará doména bude funkční jen po omezenou dobu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání nejen celiaků


se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro
 

21. června v 16.00 hodin

Program:

 • Přednáška na téma: Diagnostikování celiakie

 • Kurz vaření: pečeme minipizzy

 • Ochutnávka nových výrobků firmy NOMINAL-pečené chleby a ciabaty ze směsi „Pro zdraví“

 • Možnost výhodného nákupu bezlepkových potravin a rychlého testu

 • Diskuse, rady, tipy, nápady

 • Poradenství

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celia-zbl.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá setkání nejen pro celiaky

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

17. května v 17.30 hodin

Program:

 • Seminář na téma: denní limity lepku v potravinách

 • Kurz pečení: pečeme minipizzy

 • možnost výhodného nákupu trvanlivých bezlepkových produktů a domácího testu na zjištění celiakie

 • poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celialiberec.info

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání celiaků Liberecka a Jablonecka

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

19. dubna v 16.00 hodin

Program:

 • Přednáška na téma: časté chyby při dodržování bezlepkové diety

 • Pozvání na 5. benefiční koncert u příležitosti Mezinárodního dne celiakie

 • Informace z 6. fóra celiaků v Praze

 • Možnost výhodného nákupu trvanlivých bezlepkových potravin a testu Biocard. V případě zájmu je možné zboží dopředu objednat na obchod@berosa.cz

 • Diskuse, rady, tipy, nápady


Srdečně a bezlepkově zve výkonný výbor.
Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celialiberec.info

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na setkání litoměřických celiaků naleznete v příslušné sekci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Celia - život bez lepku

pořádá setkání nejen pro celiaky

v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

15. března v 17.30 hodin

Program:

•    Přednáška na téma: refrakterní celiakie

•    Seminář na téma: sociální reforma

•    změny v příspěvcích VZP v r. 2011

•    možnost výhodného nákupu bezlepkových produktů a domácího testu na zjištění celiakie

•    poradenství, diskuse, rady, tipy, nápady

 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celialiberec.info

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. vydává

PETICI ZA ZACHOVÁNÍ PRŮKAZEK TP, ZTP A ZTP/P
PRO OSOBY S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

Odkaz na stažení petice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub celiakie Brno pořádá v sobotu 28. května Jarní setkání celiaků zaměřené na prezentaci bezlepkových produktů. Všechny informace naleznete v pozvánce.

 

Odkaz na zápis z podzimního setkání v Brně naleznete v sekci Postřehy a názory.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sekci Aktivity nyní naleznete reportáž televize RTM z prvního setkání celiaků v Jablonci nad Nisou.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Setkání celiaků Liberecka a Jablonecka

 

se uskuteční v prostorách Centra pro zdravotně postižené ve Spolkovém domě v Jablonci n. N., Emílie Floriánové 8, 2. patro

 

15. února v 16.00 hodin

 

Program:

 • Přednáška na téma: dostupnost bezlepkových potravin v rámci Libereckého kraje, možnosti finanční podpory od státu a zdravotních pojišťoven
 • činnost organizace v roce 2011
 • možnost výhodného nákupu bezlepkových potravin a testu Biocard
 • diskuse, rady, tipy, nápady


ZMĚNA! V roce 2011 se budou setkání konat střídavě v Liberci a v Jablonci nad Nisou.


Srdečně a bezlepkově zve výkonný výbor.
Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celialiberec.info

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informace o setkání celiaků v Litoměřicích naleznete v příslušné sekci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání celiaků Liberecka a Jablonecka

se uskuteční v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

18. ledna v 17.30 hodin

Program:
•    změny v oblasti státní sociální podpory od 1. 1. 2011
•    příspěvky zdravotních pojišťoven v r. 2011
•    informační zdroje, tj. kde získat informace o nemoci a bezlepkové dietě recepty, kam a jak na dovolenou apod.
•    možnost výhodného nákupu bezlepkových produktů a testu Biocard
•    diskuse, rady, tipy, nápady

Srdečně a bezlepkově zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celialiberec.info

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled příspěvků Všeobecné zdravotní pojišťovny na bezlepkovou dietu:

Děti do 14 let mohou čerpat příspěvek z programu Zdravá rodina

Mladiství ve věku 15 - 18 se mohou zapojit do programu  Zdravý život , ve kterém po splnění podmínek mohou také získat příspěvek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sekci Aktivity nyní naleznete reportáž televize RTM z předvánočního setkání libereckých celiaků.


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekci s vánočním cukrovím jsme obohatili o nové instruktážní video.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR! Rodiče dětí s celiakií, kteří si budou chtít požádat u VZP o příspěvek na bezlepkovou dietu za 4. čtvrtletí roku 2010, budou tak muset učinit nejpozději do 10. ledna 2011. Tento příspěvek bude možné proplatit pouze bezhotovostně, tzn. na účet nebo složenkou.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nepostradatelným jídlem o vánocích jsou ve většině rodin vinné klobásy. Kde ale sehnat vinné klobásy bez lepku? Takové vyrábí firma Procházka, spol. s. r. o.  a v Liberci jsou k dostání v Tescu-My v centru Liberce. POZOR! Makro už je nemá.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapojte se do soutěže občanského sdružení Celiakie a já a vyhrajte balíček bezlepkových výrobků, více na : www.celiakieaja.cz/soutez-nejlepsi-bezlepkovy-vanocni-recept-s-kleisem

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vánoční setkání celiaků

 

se uskuteční v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

 

21. prosince 2010 v 17.30 hodin

Program:
•    informace ze setkání celiaků v České Lípě
•    pečeme na vánoce-cukroví, vánočka, vánoční štola a jiné dobroty-ochutnávka vánočního pečiva Jizerských pekáren a z domácí kuchyně, recepty a návody
•    předání aktualizovaných CD-recepty, edukační leták, rady a tipy pro začínající celiaky, reportáže k kurzů vaření
•    možnost výhodného nákupu bezlepkových produktů
•    diskuse, rady, tipy, nápady
 

Svátečně a bezlepkově zve výkonný výbor.
Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celialiberec.info

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cukr moučka od výrobce Cukrovary a lihovary TTD, a. s. je pro celiaky bezpečný a nezávadný, jako protihrudkující látku používají škrob bramborový.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Občanské sdružení Celia-život bez lepku o. s. vás zve na seminář na téma:

Celiakie-může to být i váš problém!

 

Uskuteční se v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

16. listopadu v 17.30 hodin

Program:
•    Seminář na téma: Celiakie-může to být i váš problém

 • Co je to celiakie
 • Jak se projevuje
 • Kdo je ohrožen touto nemocí
 • Jak se diagnostikuje
 • Co dělat, když mám podezření, že trpím celiakií
 • Otázky a odpovědi – poradenství, diskuse

•    možnost výhodného nákupu bezlepkových produktů (konzervy-hotová jídla, instantní polévky, instantní bezlepkové přílohové nudle, kypřící prášek do pečiva, bramborové knedlíky ve varných sáčcích)
•    diskuse, rady, tipy, nápady
 

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celialiberec.info

Nahlašte, prosím, svou účast na uvedenou mailovou adresu, příp. telefonicky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosíme o vyplnění dotazníku pro studentskou práci a zaslání jako přílohu na mail sdružení: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

Dotazník


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Občanské sdružení Celia-život bez lepku o. s. vás zve na pravidelné setkání,

které se uskuteční v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně (mapa) v úterý

19. října v 17.30 hodin

Program:

 • jak se pečou mufínky, jak upéci chleba na zapečené tousty v toustovači - praktické ukázky a ochutnávka aneb, co si upečeme, to si sníme
 • informace z II. krajského setkání osob se zdravotním postižením-co nás čeká v oblasti sociální (nestane-li se zázrak), informace z přednášky JUDr. Huťaře
 • petice NRZP
 • možnost výhodného nákupu bezlepkových produktů (konzervy-hotová jídla, instantní polévky, instantní bezlepkové přílohové nudle, kypřící prášek do pečiva, energetické tyčinky-lisované sušené ovoce v čokoládě, bramborové knedlíky ve varných sáčcích)
 • diskuse, rady, tipy, nápady

Srdečně zve výkonný výbor.
Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz
www.celialiberec.info

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Petice proti změnám, které jsou obsaženy v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR

Vážení návštěvníci webových stránek NRZP ČR, v přílohách je text petice, která je zaměřena především proti návrhu na zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči v I. stupni z 2000,- na 800,- korun. V druhé příloze je Petiční arch, který je možné si stáhnout. Prosím na petičním archu nevyplňujte jeho číslo. Jednotlivé petiční archy budou očíslovány při kompletaci petice. Vyplněné petiční listy posílejte prosím na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Je možné posílat ne zcela zaplněné petiční listy. Petice bude probíhat do 30. října 2010. Všichni zájemci o tuto petici se mohou do tohoto data pod petici podepsat. Po té bude petice předána do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 • Petiční arch (doc)
 • Preambule petice (doc)

Převzato z webu nrzp.cz


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Připravili jsme pro vás malou aktualizaci v sekci s recepty na sladké a slané pečivo.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro větší přehlednost jsme provedli restrukturalizaci sekce s recepty, které nyní najdete roztříděné do kategorií. Rádi bychom vás také upozornili na první díl naší videokuchařky - tentokrát jsme vařili bezlepkové meruňkové knedlíky. Pro rychlejší načítání našich stránek jsme také zavedli archiv aktualit, a proto je úvodní stránka nyní mnohem menší a rychleji načtená. Odkaz na něj bude vždy na konci stránky s aktualitami.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klub celiakie Brno pořádá v sobotu 23. 10.  2010 celostátní sektání celiaků. Pozvánka zde.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánku na setkání Litoměřických celiaků naleznete v příslušné sekci.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanské sdružení Celia-život bez lepku o. s. vás zve na seminář na téma:


Využití domácích testů při diagnostikování celiakieuskuteční se v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

21. září v 17.30 hodin

Program:

•    seminář na téma: využití domácích testů při diagnostikování celiakie
•    mýty o diagnostikování celiakie – jak spolehlivě zjistit, zda mám celiakii
•    proč jsou bezlepkové výrobky vhodné pro každého
•    možnost výhodného nákupu bezlepkových produktů (konzervy-hotová jídla, instatní
     polévky, čistý vývar, instantní bezlepkové přílohové nudle, kypřící prášek do perníku Benkor)
•    diskuse, rady, tipy, nápady

Srdečně zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia(zavináč)seznam(tečka)cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánku na setkání českolipských celiaků naleznete v příslušné sekci.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Dne 1. 6. 2010 pořádáme ve spolupráci se svými příznivci již

4. koncert u příležitosti Mezinárodního dne celiakie.

Koncert se koná v sále pod kaplí Vzkříšení ve Vratislavicích od 17,30 a tradičně nebudou chybět ochutnávky bezlepkového pečiva a jiných bezlepkových výrobků. K dispozici budou informační materiály o celiakii a před i po koncertě bude návštěvníkům k dispozici poradna. A to jak pro celiaky, tak i pro širokou veřejnost. Jako každý rok pro vás program připraví sólistka liberecké opery Divadla F. X. Šaldy Věra Poláchová.

 
Vstupné je dobrovolné a bude použito na úhradu květin pro vystupující a náklady spojené s ochutnávkou bezlepkových potravin.

Jste srdečně zváni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Činnost naší organizace budeme prezentovat letos poprvé na akci Den zdravotně postižených v Jablonci n. N. dne 16. 6. 2010. Více informací naleznete ZDE a ZDE

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání celiaků Liberecka a Jablonecka


se uskuteční v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně v úterý

18. květen v 17.30 hodin

Program:

•    informace z 5. Fóra celiaků v Praze
•    přednáška na téma: celiakie není alergie na lepek
•    nejčastější dotazy/odpovědi z poradny, aneb co není na webu
•    možnost výhodného nákupu bezlepkových produktů
•    diskuse, rady, tipy, nápady

Srdečně a bezlepkově zve výkonný výbor.

Bližší informace na tel. 723 515 377 nebo 602 109 343
příp. email: celia.zbl(zavináč)seznam(tečka)cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub celiakie Brno pořádá prodejní akci Setkání celiaků v Brně. Bližší informace naleznete v pozvánce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SJC si Vás dovoluje pozvat na  členskou schůzku sdružení

Termín a místo konání: So 22. 5. od 16h,

 v budově vzdělávacího centra Nemocnice České Budějovice vedle dětské kliniky. Příjít je možné hlavním vchodem nebo vedlejším z ulice Schneidera.


Program schůzky

 

 • 16:00 – 16:15 Úvod, bezlepkové aktuality

 • 16:15 – 17:35 Příspěvek gastroenterologického oddělení Nemocnice

 • České Budějovice a.s. na téma: Včasná diagnostika celiakie, intolerance kravského mléka, cílený screening celiakie (prim. MUDr. O. Shonová)

 • 17:35 – 18:00 Prezentace internetového obchodu Odravita a

 • firmy  BIOrganic, s. r. o.

 • 18:00 Ochutnávka a prodej výrobků prezentujících firem


Těšíme se na Vás!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud hledáte tip na dovolenou či výlet, můžete využít nabídky střediska Marta v Beskydech, kde vám bezlepkově uvaří. http://www.beskydy-marta.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JAK PŘISPÍVAJÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NA BEZLEPKOVOU DIETU V ROCE 2010


ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

DO 18 LET
DO 26 LET STUDENTI
ŽENY OD 19 LET
MUŽI OD 19 LET


ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ŠKODA

 http://www.zpskoda.cz/cs/pojistenci/

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Prevence/zdravarodina/#dieta


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k blížícím se svátkům jsme pro vás připravili velikonoční aktualizaci v sekci recepty.

Veselé velikonoce a bohatou pomlázku vám přeje Celia-život bez lepku o. s.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační server novinky.cz dnes uvedl článek zabývající se problematikou celiakie. Přečíst si ho můžete zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rádi bychom vás informovali o plánovaném Ozdravném pobytu pro děti s bezlepkovou dietou. Více informací naleznete ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si vás pozvat na nadcházející setkání celiaků v České Lípě. Více informací naleznete v příslušné sekci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. 2. 2010 se uskuteční setkání Klubu celiakie Litoměřice. Více se dozvíte v příslušné sekci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O celiakii v týdeníku Sedmička - více zde.

Článek nebyl autorizován, proto je v něm několik nepřesností, například: "celiakie=alergie na lepek".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klub celiakie Brno uspořádal 8. setkání celiaků. Informace o tomto setkání naleznete v sekci postřehy a názory.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce přeje


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost pro bezlepkovou dietu zve na

 

PŘEDVÁNOČNÍ TRH BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ

Místo a doba konání

 • v sobotu dne 28. 11. 2009, od 11:00 do 16:00 hod.
 • ve  velkém sále Úřadu městské části Praha 8, tzv. Bílý dům, U Meteoru 6
 • spojení: metro B, stanice Palmovka a 1 stanice tramvají 10,24,25 zastávka Stejskalova
 • bezbariérový přístup, možnost parkování přímo před objektem

Program

11:00 – 14:00 hod. Předvánoční trh

presence účastníků a v předsálí prezentace řady prodejců, výrobců a dovozců bezlepkových potravin, spojená s představením novinek na trhu, prodejem a ochutnávkami

14:00 – 16:00 hod. Seminář o evropském systému licencování symbolu přeškrtnutého klasu

chystaném Evropskou asociací společností celiaků (AOECS)

prezentace výrobců bezlepkových potravin a metod zajištění bezlepkovosti jejich produktů, spojená s Tiskovou konferencí firmy Procházka uzeniny

VYUŽIJTE TÉTO AKCE A PŘIJĎTE SI VÝHODNĚ NAKOUPIT BEZLEPKOVÉ POTRAVINY NEJEN NA VÁNOCE A NEZBYTNÉ INGREDIENCE NA PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ

Součástí semináře bude informace  o chystaném celoevropském systému označování bezlepkových výrobků. Je určena především pro tuzemské výrobce bezlepkových potravin, ale i pro všechny, kterých se tato problematika týká. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omlouváme se za několikadenní výpadek. Došlo k technické závadě, jež jsme nemohli okamžitě odstranit. Jako kompenzaci se můžete již brzy těšit na nové aktualizace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na setkání jihočeských celiaků naleznete ZDE.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma Benkor nabízí bezlepkové koření. Více informací naleznete ZDE a ZDE.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na setkání českolipských celiaků naleznete ZDE.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o činnosti o.s. Celia v první polovině roku 2009

 
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dovolujeme si vás pozvat na setkání litoměřických celiaků. Více informací naleznete ZDE.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispenzární péče a celiak


Celý článek naleznete ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přejeme vám horké léto a mražené bezlepkové potraviny a další pochutiny, které mají v Kauflandech...bohužel v Německu. Těšíme se na setkání v září.


Glutenfrei 1   Glutenfrei 2    Glutenfrei 3   Glutenfrei 4    Glutenfrei 5

Omluvte prosím nízkou kvalitu fotografií, které byly pořízeny mobilním telefonem.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nově otevřená prodejna s širokým sortimentem bezlepkových produktů v

Ústí nad Labem

 


Bližší informace ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Občanské sdružení Celia-život bez lepku odhaluje neléčené/nediagnostikované celiaky.V rámci akce Kapka krve, která bude probíhat pod taktovkou Klubu diabetiků Česká Lípa dne 11.6. od 9.00 do 17.00 v KD Crystal, budou u přítomných zájemců prováděny testy na zjištění celiakie. Akce proběhne za finanční podpory Krajského úřadu Libereckého kraje a humanitární organizace Adra Česká Lípa a za podpory občanského sdružení Celia-život bez lepku a Klubu celiakie Česká Lípa.


Zaměření projektu:

Projekt je zaměřen na problematiku celiakie, jako autoimunitního onemocnění, které pokud se neléčí (není diagnostikováno) asociuje vznik dalších autoimunitních onemocnění např. diabetes mellitus. Podle českých, ale i světových odborníků je nediagnostikovaná celiakie odpovědná za vznik dalších autoimunitních chorob, nejvíce však diabetu. Provedení plošného screeningu ohrožených rizikových skupin obyvatel bylo i cílem Komise pro celiakální sprue, která pracovala při MZ až do jejího zrušení v r. 2005. K připravovanému screeningu však nedošlo. To nic nemění na uvedené skutečnosti, že diabetici patří mezi nejvíce ohrožené tímto onemocněním a že jejich diabetes může mít přičinu právě v neléčené-nediagnostikované celiakii. Celiakie, která není léčena, kromě zmíněných autoimunitních chorob, vyvolává velmi vážné zdravotní problémy, které nezřídka kdy končí zhoubnými nádory, nejvíce nádory tlustého střeva a lymfatických uzlin. Projekt bude otevřen i široké veřejnosti. Tzn. že k otestování můžou přijít i další lidé (nikoliv pouze diabetici), kteří se zajímají o své zdraví. Celiakie se projevuje širokou škálou příznaků, které jsou snadno zaměnitelné s příznaky jiných onemocnění. Nejsou ani vyjímečné případy, kdy se celiakie vůbec neprojevuje zdravotními problémy, a pacient náhle onemocní rakovinným nádorem, či jiným velmi závažným vnitřním onemocněním. Z tohoto důvodu máme zájem na otestování i tzv. bezpříznakových potenciálních pacientů. Akce bude prezentována v místním tisku.

Výstupem uskutečněného projektu bude zjištěný počet celiaků mezi testovanými lidmi. Odborníci uvádějí, že četnost výskytu celiakie je jeden nemocný na 100 až 150 zdravých lidí. Mezi diabetiky, kteří jsou rizikovou skupinou je četnost vyšší.
Pozitivní výsledek testu, znamená 98% pravděpodobnost onemocnění celiakie, kterou je nutné potvrdit vyšetřením sliznice tenkého střeva na gastroenterologii.
V případě zjištění pozitivních pacientů, budou výsledky této akce zpracovány do závěrečné zprávy a poskytnuty k dalšímu zpracování našim předním odborníkům na celiakii, kteří výsledky takových screeningů statisticky vyhodnocují.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávu o činnosti občanského sdružení Celia-život bez lepku za rok 2008 naleznete ZDE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánku na setkání českolipských celiaků naleznete ZDE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nabídku dětského letního tábora pro děti s celiakií naleznete ZDE. Webové stránky pořádající organizace naleznete ZDE.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Česká národní zdravotní pojišťovna nás informovala o této možnosti:Vážení přátelé,

 
nabízíme členům vašeho sdružení zvýhodněnou nabídku pobytového zájezdu do Chorvatska, letoviska Karlobag. Jde o zájezd pro osoby trpící celiakií, bez ohledu na věk. Pobyt se speciální stravou v příjemném hotelu organizuje cestovní kancelář Golden City Tour, která nabízí ubytování a stravu zdarma pro děti do 12 let v doprovodu dvou dospělých osob. Zájezdu se mohou účastnit jak lidé bez nemoci, tak především ti, kteří jsou závislí na bezlepkové stravě.

Vypsány pro tyto speciální zájezdy jsou 2 týdenní  termíny: 20, - 27.6. a 8. - 15.8. 2009 - na zájezd je možné dopravit se po vlastní ose, případně autobusem. Odjezdová místa jsou z Liberce, Jablonce, Mladé Boleslavi, Prahy , Tábora a Českých Budějovic, případně druhá trasa vede z Prahy přes Jihlavu a Brno.


Předáváme vám tuto nabídku s upozorněním, že naši pojištěnci do 18 let - celiaci mají možnost využít  měsíční příspěvek 222 Kč právě pro tyto zájezdy s tím, že částku mohou sdružit za několik měsíců.

V případě zájmu prosím kontaktujte přímo cestovní kancelář: GCT, Táboritská 3, Praha 3 - tel.: 222 720 345 nebo emailem: info@goldencitytour.cz

 
Myslím, že by vaše členy mohla tato nabídka zajímat.

S pozdravem

-----------------------------

Miroslav Kaiser

ČNZP/ marketing

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanské sdružení Celia pořádá již potřetí Májový benefiční koncert u příležitosti Mezinárodního dne celiakie, který vyhlašuje celoevropská organizace AOECS. Význam této akce spočívá především v přiblížení problematiky celiakie široké veřejnosti.

   

V letošním roce bude celý koncert uvozovat několik písní v podání studentky pardubické konzervatoře Dany Šťastné s kytarovým doprovodem. Po té bude následovat ukázka a ochutnávka bezlepkových potravin Jizerských pekáren a bezlepkových výrobků domácí kuchyně členů občanského sdružení, možnost nákupu drobných keramických předmětů a obrázků z dílny Petry Šebrlové. Návštěvníci obdrží informace na téma celiakie. Hlavní program vyplní vokálně-instrumentální kvintet REBELCANTISSIMO hodinovým programem Sefardských písní.

 


Koncert se bude konat v úterý 26. 5. 2009 od 18 hod. v hlavním sále a přísálí  Malého divadla v Liberci. Vstupenky je možné zakoupit v divadelním předprodeji či přímo před koncertem. Vstupné je 100 Kč.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Příspěvky zdravotních pojišťoven

Aktuální příspěvky jednotlivých zdravotních pojišťoven na bezlepkovou dietu a na suroviny potřebné pro přípravu bezlepkové stravy naleznete na stránkch příslušných pojišťoven:
 

Revírní bratrská pokladna poskytuje příspěvek na test na zjištění celiakie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Klub celiakie Litoměřice využil naší nabídky k umisťování svých materiálů na naše webové stránky. Informace o dění v Litoměřicích proto najdete v menu v položce

"Klub celiakie Litoměřice, o. s.".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 6.- 8. dubna 2009 se uskuteční v Amsterdamu 13. Mezinárodní symposium o celiakii. O výsledcích a novinkách z této akce vás budeme po jejím skončení informovat.

Oficiální logo akce

http://www.icds2009.org/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Vánoční setkání celiaků

V úterý 16. 12. proběhlo předvánoční setkání celiaků, na kterém byli přítomní informováni o přednášce Ing. Gabrovské z akce, která se konala 22. 11. v České Lípě a o novinkách v bezlepkové produkci Jizerských pekáren. Během setkání měli příchozí možnost ochutnat vánoční cukroví a jiné vánoční pečivo, které nám pro tuto příležitost věnovaly Jizerské pekárny. Tak jako na minulém setkání jsme poskytli přítomným edukační CD-ROM s vánočními recepty a dalšími užitečnými informacemi a radami o celiakii a bezlepkové dietě.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce "Kapka krve"

Dne 11. 12. 2008 pořádal Svaz diabetiků Česká Lípa akci "Kapka krve". Během této akce byli přítomní testováni na hladinu cukru v krvi a byl jim měřen i krevní tlak. Současně bylo provedeno testování padesáti příchozích na protilátky proti tkáňové transglutamináze ke zjištění celiakie. K testování bylo použito laboratorních setů Biocard TM Celiac Test od firmy Anibiotech. Finančně se na testování potenciálních celiaků podílela organizace Adra Česká Lípa a Občanské sdružení Celia. O.S. Celia zároveň provedlo edukaci testovaných osob a předala přítomným edukační materiály. Edukační leták vydaný ve spolupráci s VZP Liberec v roce 2007 najdete ZDE.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nově přidaný recept na vánočku naleznete ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční aktualizace

Protože se nám blíží Vánoce, přinášíme vám recepty na vánoční bezlepkové cukroví a jiné druhy pečiva.

Novou sekci naleznete ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Screening celiakie - rozšíření

Dle informace Oblastní nemocnice Kolín a.s. byl screening rozšířen i na další 2 středočeské nemocnice v Příbrami a hlavně Mladé Boleslavi, což je šance i pro občany našeho regionu vzhledem k blízkosti, neboť do screeningu (viz. dřívější aktualita z 5.8.2008) se může zapojit kdokoliv. Máte-li vy nebo někdo z vašeho okolí zdravotní obtíže a lékař si s vámi neví rady, využijte této zatím ojedinělé příležitosti k testování.  
Bližší informace zjišťujeme a případné dotazy zodpovíme.
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. českolipské setkání celiaků

Jizerské pekárny Vás zvou na 6.Českolipské setkání celiaků

 • 22.11.2008 od 13 hod v zasedací místnosti na adrese Pekárna Česká Lípa, Děčínská 1699, Česká Lípa
 • více informací na www.jipek.cz

Zdroj: www.coeliac.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Školní stravování

Školní jídelna Vratislavice vaří denně bezlepkové jídlo i s polévkou

Zdroj: www.coeliac.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Screening celiakie - nemocnice Kolín

5.8.2008

Endoskopické centrum ONK a.s. oznamuje, že jako první a jediné pracoviště v ČR zahájilo plošný screening bezpříznakové populace pomocí nejnovějších setů finské firmy Biocard. Test se provádí z kapky krve získané z drobného vpichu do prstu jako glykemie. Provádí jej sestra přímo v ordinaci, je stejně spolehlivý jako několik týdnů trvající laboratorní testy z krevních odběrů a v našem případě trvá celá procedura asi 5 minut a pacient ihned zná výsledek! Test je bezplatný, náklady hradíme ze získaného výzkumného grantu. Jedinou podmínkou je vyplnění krátkého dotazníku nutného ke zjištění prevalence nepoznané celiakie v české populaci. Vyšetření nabízíme bez objednání všem pacientům starším 5 let. Dokončení výzkumné práce předpokládáme koncem roku 2008. Podrobnější informace o tom co celiakie je a jaké komplikace může svému nositeli způsobit naleznete v následujícím textu nebo v informačním letáku v čekárně Endoskopického centra. Těšíme se na spolupráci.


Pokračování článku najdete ZDE.

Rovněž zajímavý článek naleznete v Kolínském deníku.
 

Převzato z www.nemocnicekolin.cz